Sólisti speváci

Sólisti speváci:

     Ján Vrbinský                                              Lucia a Stanislava Zvarové

Viktor Brádňanský