Plánované vystúpenia

 

28. decembra 2018 – Silvestrovská Estráda – FS Vepor

6. január 2019 – Vystúpenie MSS na Slatinských Lazoch

2. február 2019 – Vystúpenie MSS a heligonkárov v Mihálygerge (Maďarsko)

22. február 2019 – Vystúpenie ŽSSK FS Vepor v Striežovciach

3. marca 2019 – Vystúpenie sólistov a heligonkárov v Čiernom Balogu

15. február 2019 – Osvetársky Ples – FS Vepor

30. apríl 2019 – Stavanie mája – FS Vepor

1. jún 2019 – Rozprávkový les – FS Vepor

28. – 30. jún 2019 – 41. ročník GMFS Klenovská Rontouka