Plánované vystúpenia

26-28. 02. 2020 – Sústredenie DFS Mladosť – Drieňok Teplý vrch

5-8. 02. 2020 – nahrávka CD – Klenovec

6. 03. 2020 – Klub Dôchodcov – DFS Mladosť

29. 03. 2020 – Striežovce – Vynášanie Moreny – DFS Mladosť

3. 04. 2020 – Zlatá strunka v DK J. F. Rimavského v Hnúšti

30. 04. 2020 –  Stavanie mája – Klenovec

02. 05. 2020 – Budiná – Prehliadka heligonkárov – FS Vepor

16. 05. 2020 – Jánošík na Vepri

30. 05. 2020 – Cesta rozprávkovým lesom

26. – 28. jún 2020 – 42. ročník GMFS Klenovská Rontouka