Plánované vystúpenia

8. septembra 2018 –  Deň kroja – Banská Bystrica

8. septembra 2018 –  Stretnutie heligonkárov Kružno – Heligonkári FS Vepor

15. septembra 2018 –  Špania Dolina – Heligonkári FS Vepor

15. septembra 2018 – Stretnutie heligonkárov Korytárky – Heligonkári FS Vepor

18. septembra 2018 –  Tisovec – Heligonkári FS Vepor

22. septembra 2018 –  Pod Sobotskou bránou – Rimavská Sobota – DFS Mladosť a Zornička

28. septembra 2018 –  Šalgotarián – Nám. Bystrica – Sólisti FS Vepor

29. – 30. septembra 2018 –  Mihálygerge – MSS FS Vepor

29. septembra 2018 –  Čepčenie – ŽSS FS Vepor

12. októbra 2018 –  Gemerská podkovička v Revúcej – DFS Mladosť a Zornička

13. októbra 2018 –  Čepčenie – ŽSS FS Vepor

20. októbra 2018 –  Mitrovačka Salaš pod Maginhradom – Heligonkári FS Vepor

24. októbra 2018 –  Mesiac úcty k starším – DFS Mladosť a Zornička

11. novembra 2018 – Roztratené zrnká – Kráľ  16:00

23. novembra 2018 –  II. Gemersko – Malohontská ľudová tancovačka – Hnúšťa – FS Vepor

23. novembra 2018 –  Folklórny večer – Hnúšťa – FS Vepor

9. decembra 2018 – Pokoj ľuďom dobrej vôle – Klenovec

21. decembra 2018 – Tisovec – FS Vepor