Plánované vystúpenia

Pandémia Covid-19 

25.3.2021 18:00 – O PIGU A ZLATÚ BRÁNU

26.3.2021 18:00 – Hudobno – interpretačné štýly z okolia Klenovca

25. – 27. jún 2021 – 42. ročník GMFS Klenovská Rontouka