RONTOUKA 2023

Gemersko – malohontské folklórne slávnosti sú jedným z podujatí nášho regiónu, ktorým chceme vzdať úctu našim predkom, našim tradíciám. Aj v dobe, keď žijeme akosi prirýchlo a „nestíhame“ si mnohé veci povšimnúť.

Chceme poukázať na krásu toho, čo tu ešte je, čo stojí za to aby sme si uchovali, chránili a odovzdávali ďalším generáciám.

Láska ku Gemeru – Malohontu je v srdciach všetkých tých, ktorí sa snažia pomáhať toto jedinečné podujatie realizovať.

Prijmite teda s láskou pozvanie pod Vepor, Sinec, Ostrú na slávnosti Gemersko – malohontského folklóru do Klenovca, na Klenovskú Rontouku.

Mgr. Stanislava Zvarová, dramaturgička slávností

43. ročník Gemersko – malohontských folklórnych slávností – klenovská rontouka sa uskutoční 24. – 26. júna 2022

Rýchlo letí čas, a aj 42. ročník Gemersko – malohontských folklórnych slávností Klenovská Rontouka, je už spomienkou.

Počas mesiacov jún – august 2021 sme sa snažili propagovať Gemersko – malohontské folklórne slávnosti, nielen propagačnými materiálmi, informáciami na sociálnych sieťach, či vďaka mediálnym partnerom, ale aj osobnými stretnutiami po obciach, na pozývačkách. V dňoch 13. – 15. augusta 2021 sa po ročnej prestávke kvôli pandémii COVID – 19 v obci Klenovec realizoval 42. ročník slávností folklóru, kde sa prezentovali tradičné remeslá, tradičná kuchyňa, ľudové piesne, tance, hudba, nielen z nášho regiónu Gemer – Malohont, ale aj ostatných regiónov Slovenska.

V tomto roku boli slávnosti dramaturgicky zamerané na ľudové tradície a vysťahovalectvo.

Na podujatí sa zrealizovalo11 scénických programov, a to: Piatkové popoludnie patrilo deťom, v programe Voľná scéna hudby spevu a tanca v zóne oddychu v réžii Lucii Zvarovej. Po otvorení slávností, v rámci ktorých boli odovzdané ocenenia starostkou obce, pokračoval program Od kolísky po svadbu, kde sa predstavili FS Vepor z Klenovca v réžii Stanislavy Zvarovej. V ďalšom programe Naši kamaráti účinkovali seniori FS Partizán z Banskej Bystrici.

Záver piatkajšieho večera patril FS Podpoľanec z Detvy s programom Rod môj, ty ľúb si svojho Detvana v réžii Romana Malatinca.

Sobotňajšie scénické programy začali prehliadkou heligónky, pod názvom Klenovská heligónka – prehliadka heligonkárov 30. ročník, v ktorej sa predstavilo 39 heligonkárov. Réžia programu bola pod taktovkou Vladimíra Petrinca a Drahomíra Daloša. Prehliadku zorganizoval Jaroslav Zvara.

Sobotňajšie popoludnie patrilo deťom, v programe Na Klenovskom jarmoku, v réžii Jaroslavy Lajgútovej, v ktorom sa predstavili DFS Mladosť z Klenovca, DFS  Hviezdička z Hriňovej, DFS Sílešánek z Vinodol a sólistky speváčky Andrejka Rapčanová z Klenovca, Terezka Motyčková, Zoja Bohušová, Dominika Jakubejová, Radoslav Siman, Tamarka Hrbáľová a Soňa Vaľová.

Tradične je súčasťou slávností súťaž ľudových hudieb pod názvom Drótova nôta. V tomto roku súťažilo päť ľudových hudieb ĽH FS Považan z Považskej Bystrici, ĽH FS Hriňovčan z Hriňovej ĽH Parta zo Strečna, ĽH FS Vepor z Klenovca a ĽH FS Háj a FS Haviar réžii Vladimíra Petrinca

V programe Vtipom, žartom … sa predstavili FS Hriňovčan, FSk Rozmarín z Pliešoviec, ĽH Parta zo Strečna, THZ Carpona z Krupiny, Kmotry a Kmotrovia z Detvy a Daniel Výrostek z DJGT Zvolen v réžii Jaroslava Uhrína.

Nechýbal ani regionálny program, ktorí prípravili Stanislava Zvarová, Jaroslav Piliarik. názov program Na priedomí. Regionálne folklórne súbory Lykovec z Revúcej, Vepor z Klenovca, spevácke skupiny Skaliny a Húžva z Hnúšte, fujaristi Milan Katreniak z Tisovca a, Dušan Ceber z Vyšnej Pokoradze Klenovskí heligonkári a Juraj a Stelka Krahulcovci z Kokavy nad Rimavicou.

V hlavnom večernom programe vystúpil FS Považan z Považskej Bystrice v programe Amerikáni.

Záverečný program slávností sa konal v nedeľu, v Kostole ECAV v Klenovci, po Službách Božích, a to pod názvom Radujte sa, ó kresťané, v réžii Stanislavy Zvarovej. Účinkovali: FSk Hrochoťan z Hrochote, FSk Šajava z Kráľa, Lucia a Stanislava Zvarová a Jaroslava Vaculčiaková.

Počas troch dní sa predstavilo v programoch 36 kolektívov, 780 účinkujúcich.

Pre účastníkov boli pripravené sprievodné, mimoscénické aktivity, a to: tradičné dvory – Klenovský, Francúzsky, Rybársky, Kováčsky, Dvor remesiel.

Pre návštevníkov sme ponúkli tri výstavy, a to: v kultúrnom dome Výšivky Anny Agóčovej z Hajnáčky a výrobky z kože Jána Maciaka z Tisovca, kurátorkou výstavy bola Anetta Cvachová.

V Múzeu Súkenníctva a gubárstva sme prezentovali súkenníctvo a gubárstvo v Klenovci, s ukážkami miestneho gubára Jána Fottu, Kožúšky Lukáša Jurču z Hriňovej, Pastierske palice a ozembuchy Pavla Ferdinandyho z Revúcej a Bačovský riad Milana Stieranku z Klenovca

V Tradičnej Klenovskej izbe sme okrem stálej expozície prezentovali DVD záznamy z predchádzajúcich komorných programov, na základe projektu Roztratené zrnká, v exteriéry doplnené fotografiami z 10 ročníkov výskumu.

Realizoval sa Jarmok remesiel, na ktorom sa prezentovalo v piatok: 42 remeselníkov a v sobotu 63 remeselníkov. V dvore remesiel, s detským kútikom, na tvorivých dielňach pracovalo 12 lektorov, ktorý zabezpečovala Kristína Lendvorská. S Ľudovou hudbou Parta zo Strečna sme pre verejnosť pripravili Školu spevu. Tanečníci z FS Vepor z Klenovca Lucia Zvarová a Kristián Pockľan, s ĽH FS Vepor realizovali Školu tanca – Strofické tance z Klenovca.

Na programoch spolupracovalo 12 autorov a 6 asistenti. Jednotlivé programy sprevádzali moderátori Peter Cítenyi, Juraj Genčanský, Marianna Resutíková, Andrea Jágerová, Daniel Výrostek a Drahomír Daloš.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa pričinili k realizácii 42. ročníka Gemersko – malohontských folklórnych slávností, a to zamestnancom Gemersko – malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote, Obci Klenovec, dobrovoľníkom o. z. RODON Klenovec, FS Vepor z Klenovca, mladým dobrovoľníkom z obce, ale aj mimo regiónu, Červenému krížu, kuchárom, upratovačkám….

Ďakujeme všetkým účinkujúcim, autorom a asistentom ale aj návštevníkom podujatia za ich priazeň, za ich účasť. Vďaka patrí aj mediálnym partnerom RTVS Rádio Regina Stred, www.rimava.sk, tvrimava.sk, folklorista.sk, Jankohasko.sk, echoviny.sk, Majgemer.sk, a reklamným partnerom Coca Cola, Kofola, Zlatý Bažant, Pekáreň Hriňová, Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Banskobystrický samosprávny kraj a z 2% dane o.z. RODON Klenovec.

Stanislava Zvarová, dramaturgička GMFS

Milí priaznivci, návštevníci, účinkujúci GEMERSKO – MALOHONTSKÝCH FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTÍ – KLENOVSKÁ RONTOUKA 2020, organizátori a programová rada podujatia Vám s poľutovaním oznamujú, že z dôvodu pandémie COVID-19 sa 42. ročník folklórnych slávností prekladá o rok, na termín 13. – 15. augusta 2021.

„….Kraj ty môj čarovný, aj mňa si odkojil.
Kdekoľvek zablúdim, nosím ťa stále sebou.
I smútok zakryješ, i bolesť zahojíš,
ani mi nevyčítaš, že som doma nebol.

Od nížin po stráne dvíhaj sa ku kráse,
po predkoch spievaj si zdedenú pesničku.
Každý tvoj rodák pozná Ťa po hlase,
vždy mu buď oporou, vždy mu buď na blízku.“

Úryvok z básne Ondreja Nagaja ma stále fascinuje, vyjadruje úctu k svojim predkom, k svojmu rodisku. Preto aspoň časť z nej a prostredníctvom autorovho vyznania chcem šíriť tieto  krásne slová poeta aby sme sa zamysleli nad tým čarovným a jedinečným rodiskom a miestom v ktorom žijeme.

Gemersko – malohontské folklórne slávnosti sú jedným z podujatí nášho regiónu, ktorým chceme vzdať úctu našim predkom, našim tradíciám. Aj v dobe, keď žijeme akosi prirýchlo a „nestíhame“ si mnohé veci povšimnúť.

Chceme poukázať na krásu toho, čo tu ešte je, čo stojí za to aby sme si uchovali, chránili a odovzdávali ďalším generáciám.

Láska ku Gemeru – Malohontu je v srdciach všetkých tých, ktorí sa snažia pomáhať toto jedinečné podujatie realizovať.

Prijmite teda s láskou pozvanie pod Vepor, Sinec, Ostrú na slávnosti Gemersko – malohontského folklóru do Klenovca, na Klenovskú Rontouku.

Mgr. Stanislava Zvarová, dramaturgička slávností

 

KLENOVSKÁ HELIGÓNKA PRIHLÁŠKA: 

http://www.fsvepor.sk/wp-content/uploads/2019/01/Klenovská-heligónka-2019-pozvánka-prihláška.doc

 

JARMOK TRADIČNÝCH REMESIEL PRIHLÁŠKA A INFORMÁCIE : 

http://www.fsvepor.sk/wp-content/uploads/2019/01/Jarmok_remesiel_-_informačný_leták_a_prihláška_2019.doc

info : http://www.rontouka.sk

 

Pripravujeme