DFS Zornička

 

Miriam Lásková
Andrejka Rapčanová
Dominika Kasáčová
Lucia Jakabšicová
Sofia Mončoľová
Janka Nemešová
Marko Krška
Matúš Ulický
Adrian Gajdoš
Nellka Bútorová
Andrea Gajdošová
Lusy Černáková
Bianka Mesiariková
Diana Samášová
Emma Putnokiová
Michaela Cibuľová
Anna Mária Oláhová
Petra Smitalová
 Eliška Zvarová
 Tamara Lubajová
 Vanesa Lubajová
 Sarah Garlatyová