LETÍ PIESEŇ Z PIER NA PERY

V dňoch 22. – 24. septembra 2017 sa konal už v poradí  XVII. ročník cezhraničného festivalu „Letí pieseň z pier na pery“ družobných obcí Klenovec (Slovensko) , Mihálygérge (Maďarsko), Občianskeho združenia RODON Klenovec a Nadácie pre Mihálygérge, ktorý zorganizoval RODON Klenovec, Obec…

RODON Klenovec realizuje ďalší projekt

   Občianske združenie RODON Klenovec patrí k aktívnym združeniam v našej obci i v regióne, ktorému záleží na rozvíjaní a uchovávaní tradičnej ľudovej kultúry. Na základe výzvy Nadácie Poštovej banky sme sa uchádzali o grant programe Nápad pre folklór. Projekt pod názvom Dokumentácia a prezentácia…

MUZIČKY A MALÍ TANEČNÍCI

Národné osvetové centrum a Občianske združenie RODON Klenovec, v spolupráci  s Gemersko – malohontským osvetovým strediskom v Rimavskej Sobote a Miestnym kultúrnym strediskom  pri  Obci Klenovec zorganizovali v čase od 13. – 19.08.2017 v obci Teplý Vrch 15. ročník tvorivých hudobných dielní MUZIČKY, po druhý krát v spojení…

Kokava – Koliesko 2017

Na stretnutí mladých folkloristov – XXVIII ročník ľudovej kultúry KOLIESKO Kokava nad Rimavicou sa zúčastnili aj členovia FS Vepor z Klenovca a to: v piatok 4. 8. 2017 sólistka speváčka FS Vepor Stanislava Zvarová zaspievala v programe pri fontáne a v programe v Bútorovom dvore s ĽH Jána…

FS Vepor v Belgicku

International Folk Dance Festival Drieskes Kerremes SINT-GILLIS-WAAS Folklórny súbor  Vepor z Klenovca sa vrátil  z Medzinárodného folklórneho  festivalu, z mesta SINT-GILLIS-WAAS z Belgicka. 31 členná výprava tanečníkov, spevákov.  muzikantov a remeselníkov bola 6 dní účastníkom Medzinárodného folklórneho festivalu „Volkskuntfestival Drieskes Kerremes“. V dňoch  25.- 30.…

FS Vepor v strede Európy

Folklórny súbor Vepor dňa 15. júla 2017 účinkoval v programe osláv 25. výročia vyhlásenia zvrchovanosti Slovenska, ktoré v strede Európy, v Kremnických Baniach usporiadala Matica slovenská spolu s mestom Kremnica a obcou Kremnické Bane.