PROPAGÁCIA FS VEPOR

   Neformálna skupina Folklórny súbor Vepor z Klenovca, realizovala projekt „Propagácia 40 ročného FS Vepor“. Projekt podporila Miestna akčná skupina z Grantového programu Región občanom – občania regiónu. Neformálna skupina vydala propagačný materiál v 4 mutáciách. Zároveň propagovala podporu Miestnou…

PRI VRBOVSKOM BETLEHEME

   Piatok 16. 12. 2011 patril vo Vrbovciach krásnej prezentácií betlehemskej hry, kolied a vinšov, ktorá sa uskutočnila vo dvore ľudového umelca Dušana Šarkana. Všetkým divákom sem prišli zavinšovať a zaspievať koledy členovia detských folklórnych súborov Lieskovček, Hájik z Rimavskej…

MIKULÁŠ OPÄŤ V KLENOVCI

   Znova po roku zavítal do našej obce Mikuláš so svojím sprievodom anjelmi a čertom. Rozdával deťom sladkosti po uliciach Klenovca, kde ho už netrpezlivo čakali spolu s rodičmi. Niektoré deti sa nebáli čerta ani Mikuláša, no iné na neho…

POKOJ ĽUĎOM DOBREJ VÔĽE

   Pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov sa v Klenovci dňa 11.12.2011 uskutočnil program pod názvom „Pokoj ľuďom dobrej vôle“. Program sa niesol v znamení pokoja a predvianočnej nálady. Úvodného slova sa ujala starostka obce Mgr. Zlata Kaštanová, ktorá vo…

FOLKLÓRNY SÚBOR VEPOR Z KLENOVCA OSLAVOVAL

   V sobotu (12.11.2011) sa v Klenovci pri príležitosti 40. výročia vzniku folklórneho súboru Vepor z Klenovca konal slávnostný galaprogram pod názvom „UTKANÉ ČASOM“. Spomienky, prekvapenia a hlavne veľká snaha charakterizujú tento večer. Ľudová hudba, spev a tanec zahriali srdce…

VYSTÚPENIA FOLKLÓRNYCH SÚBOROV CEZ PRÁZDNINY

   Členovia folklórneho súboru Vepor a detského folklórneho súboru Mladosť sa v priebehu letných prázdnin zúčastnili viacerých vystúpení a tanečných, hudobných a remeselných dielní. Hneď na začiatku prázdnin 2. júla DFS Mladosť účinkoval na 57. ročníku FF Východná v programe…