Pokoj ľudom dobrej vôle

V druhú adventnú nedeľu 8. decembra 2019 sa uskutočnilo už tradičné adventné podujatie Pokoj ľudom dobrej vôle. Organizátorom podujatia bola Obec Klenovec, RODON Klenovec Gemersko malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, MO MS a Mikroregión SINEC – KOKAVSKO, ktorí v spolupráci s účinkujúcimi v tento podvečer chceli darovať pokoj a lásku do sŕdc prostredníctvom vianočných prianí, piesní, kolied a vinšov. Veď všetci túžobne očakávame najkrajšie sviatky roka Vianoce.

Po príchode do kultúrneho domu sme si najprv mohli prezrieť Vianočnú výstavu Špeciálnej základnej školy a ZŠ s MŠ V. Mináča v Klenovci ktorá vytvorila krásnu vianočnú atmosféru, ktorá pokračovala výrobcami vianočných ozdôb, ikebán a ….

Po tomto nasledoval program Pokoj ľuďom dobrej vôle, na ktorom moderátorka Marianna Resutíková najprv privítala hostí a odovzdala slovo starostke obce Klenovec Zlate Kaštanovej, farárovi ECAV v Klenovci Romanovi Rozkošovi, ako aj kazateľovi BJB v Klenovci Štefanovi Dankovi. Po príhovoroch zaspieval spevokol BJB pod vedením Pavla Ostricu a s blokom vianočných piesní a vinšov sa predstavila spevácka skupina Klenovčanka, ktorá pôsobí pri Jednote dôchodcov Slovenska v Klenovci pod vedením Jána Trnavského.

Predvianočný program pokračoval Vianočným blokom v ktorom sa predstavili detské folklórne súbory Zornička a Mladosť, ktoré vedú manželia Stanislava a Jaroslav Zvarovci, Dušan Ceber a jeho žiaci a vianočným Betlehemom a vinšami sa predstavili hostia programu, členovia Kultúrno umeleckého spolku TALENT z Novej Huty z Rumunska. Adventný večer sa ukončil piesňou Na nebesiach nad ……

Poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí vytvorili krásnu atmosféru a to za vianočnú výstavu Špeciálnej základnej škole, ZŠ s MŠ V. Mináča v Klenovci, občianskemu združeniu Agáta, výrobcom vianočných ozdôb a ikebán. Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí pomohli pri výzdobe a inštalovaní výstavy. Za ozvučenie ďakujeme BJB v Klenovci