ZLATÁ STRUNKA 2023

Gemersko-malohontské osvetové stredisko – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja, v spolupráci s Mestským kultúrnym stredisko v Hnúšti organizovali regionálnu súťažnú prehliadku choreografií detských folklórnych súborov v Dome  kultúry Janka Francisciho Rimavského v Hnúšti dňa  26.03.2023 , z okresov Rimavská Sobota a Revúca.
Vyhlasovateľom súťaže choreografií je Národné osvetové centrum.
Na regionálnom kole 29. Ročníka  celoštátnej postupovej súťažnej prehliadky  DFS  – Eniki  beniki, choreografií detských folklórnych súborov  sa zúčastnili aj deti z Detského folklórneho súboru  Zornička z Klenovca s choreografiou „Na salaši“, s ktorou  získali  Strieborné pásmo.  
Všetkým účinkujúcim, ich vedúcim, ako aj ich rodičom ďakujeme za uchovávanie tradičnej  ľudovej kultúry a želáme veľa úspechov pri ďalšej činnosti.