Deň valaskej kultúry

Členovia DFS Zornička a FS Vepor sa dňa 13. mája 2023 zúčastnili podujatia Deň valaskej kultúry a sviatok ovčiarsky na Zbojníckom dvore -Salaša Zbojská, kde sme si spoločne pripomenuli valaské tradície a jarné zvyklosti na Juraja.