REMESLO MÁ ZLATÉ DNO 2023

Po 15.-ty krát sa v Klenovci realizoval detský remeselný tábor Remeslo má zlaté dno. Jeho organizátormi boli Občianske združenie RODON Klenovec, Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja a obec Klenovec.


V čase od 16. – 21. 7. 2023 ožili remeselné dielne neďaleko Klenovca, v Penzióne na Ráztočnom.  Aktivita sa konala v rámci projektu Tvorivé dielne hudby, tanca a remesiel, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Banskobystrický samosprávny kraj.


Cieľom projektovej aktivity bolo vytvoriť edukačné aktivity pre deti počas letných prázdnin, pod vedením erudovaných lektorov, animátorov a pedagógov, v ktorých mohli získavať nové zručnosti, kvalitatívny rast. Počas týždňa malo pätnásť detí možnosť spoznávať tradičné remeselné techniky, ale aj animačné zážitky.


V prvý večer si deti vytvorili losovaním svoje cechy, názov, erby a vymýšľali si svoje cechové „hymny“. Od pondelka sa deti venovali pracovným činnostiam v remeselných tvorivých dielňach. Denne prebiehalo päť tvorivých dielní. Zoznámili sa s košikárstvom, gubárstvom, plstením, vyšívaním, rezbárstvom, zdobením kože, zvonkárstvom, výrobou mosadzných praciek, šitím krojovaných bábik, čipkárstvom, hrnčiarstvom.


Ďakujeme našim lektorom Jánovi Fottovi z Klenovca, Jánovi Maciakovi z Tisovca, Kristíne Lendvorskej z GMOS z Rimavskej Soboty, Michaele Pockľanovej zo Svetlej, Karolíne Kriškovej z Tisovca, Mariánovi Jágerčíkovi z Pohronskej Polhory, Milanovi Katreniakovi z Tisovca, Gabike Medveďovej z Hnúšte, Jaroslavovi Zvarovi z Klenovca za úžasný prístup a odovzdávanie svojich vedomostí a zručností. Dozvedeli sa o výrobe pastierskych hudobných nástrojov gajdy, fujara, píšťalka a spolu s lektorom Milanom Katreniakom si píšťalky aj vyrobili.


Po skončení remeselných dielní sa deťom sa venovali animátori Lívia Migaľová, Hugo Bračo v spolupráci s lektormi Miškou Pockľanovou a Kristiánon Zvarom. Vytvárali s nimi aktivity, ktorými ich učili kreativite, súdržnosti v skupinách, pracovitosti. Vytvárali pre nich súťaže, kvízy, hry. Vytvorili im nočnú fakľovú cestu, starali sa o nich počas dňa i noci. V rámci poznávania tradícií remesiel sme navštívili včeli kRaj v Liešnici, kde získali cenné informácie o chove včiel a zároveň mohli vidieť prezentáciu a ochutnávku medov a vyrobili si sviečky zo včelieho vosku. Na záver mali test aby si overili svoje získané vedomosti o včielkach. Po dobrom obede v Kokavskej izbe sme navštívili Múzeum sklárstva v Starej škole v Kokave nad/Rimavicou, kde sa dozvedeli cenné informácie o histórii sklárstva a zároveň mohli vidieť prezentáciu vystavených artefaktov.

 
Súčasťou animačných aktivít bola aj tanečná škola s Miškou Pockľanovou a Stanislavou Zvarovou, karneval a remeselný bál.


Počas týždňa nad nami bdela zdravotná sestra Erika Šagúľová, za čo jej veľmi pekne ďakujeme. Na záver aktivity Remeslo má zlaté dno sme zrealizovali výstavy vyrobených výrobkov, pre rodičov a starých rodičov detí.


Ďakujeme personálu Penzión na Ráztočnom za vytvorené podmienky, prostredie, ubytovanie a chutné jedlo. Veríme, že sa aj o rok stretneme na XVI. ročníku, aby sme tradičné remeselné techniky mohli odovzdávať súčasnej generácii.
Projektová aktivita Remeslo má zlaté dno z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia,  RODON Klenovec z 2% dane a Banskobystrický samosprávny kraj.
                         Koordinátori a autori projektu Stanislava a Jaroslav Zvarovci