Letí pieseň z pier na pery

Mužská spevácka skupina a heligonkári Folklórneho súboru Vepor z Klenovca dňa 29. septembra 2023 účinkovali na podujatí „ Mesiac úcty k starším “ v Lucine – Maďarsko.
Dňa 30. septembra 2023 sa zúčastnili 23. ročníka Cezhraničného festivalu netradičných hudobných nástrojov v partnerskej obci Mihálygérge v Maďarsku. Zapojili sa do súťaže varenia gastronomických špecialít keď varili „ Hovädzí perkelt s bryndzovými haluškami“ za ktorí im porota udelila 1. miesto.
Zúčastnili sa aj súťaži o najlepšiu domácu pálenku – 1. Miesto Jaroslav Zvara, 3. Miesto Vladimír Jakabšic.
V pečení domácich koláčov získali ocenenie Marcela Jakabšicová, Stanislava Zvarová, Mária Kochanová a Janka Sudovská a výstave jesenných plodov boli ocenení členovia MSS FS Vepor. A poďakovanie za výstavu takvičiek, ŠZŠ a MŠ a ZŠ V. Mináča Klenovec .
Po súťažiach nasledoval kultúrny program v ktorom naše krásne Klenovské piesne zaspievala Mužská spevácka skupina a heligonkári z Folklórneho súboru Vepor z Klenovca, Ján Kožiak a Viktor Brádňanský.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a tým prispeli k zdarnému priebehu tohto ročníka, hlavne o.z. RODON Klenovec, Pekáreň Bobro Hriňová, Keľo a synovia Veľké Teriakovce a Ján Ulický z Klenovca.