Vynášanie zimy – Marienka

Podujatie sa uskutočnilo dňa 18. marca 2018  na Smrtnú nedeľu. V tento deň aj v minulosti naši predkovia vynášali Morenu, niekde nazývanú Morana, Muriena, Smrť, Hejhana, Kyselica, Kyseľ, Baba, Šmertka, Smrtka, Kaniža, Marmuriena, Barboriena. V gemerskej obci Striežovce, ju nazývali Marienka. Takto chceli “odprevadiť” pani Zimu a priniesť do dediny jar, nový život. Bola to staroslovanská bohyňa zimy a smrti. Je zosobnená zimou, na jar končí jej vláda.

V rámci projektu Čarovná studnička, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, GMOS Rimavská Sobota v spolupráci s obcou Striežovce, o.z. Striežovské zvony a obcou Hrušovo vyniesli Marienku za dedinu. Tento zvyk pretrváva v tejto obci nepretržite, a aj keď obec nemá žiadne folklórne zoskupenie, každoročne sa môžu kolektívy z regiónu dozvedieť o tejto tradícii. S detskými folklórnymi kolektívmi Zornička a Mladosť z Klenovca sme sa tak mohli zapojiť do tohto tradičného zvyku a zároveň priniesť detské jarné hry, ľudové piesne občanom a návštevníkom obce Striežovce a tak sa vzájomne oboznámiť z jarným zvykoslovím. Poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim, partnerom a  spoluorganizátorom ako aj heligonkárom z FS VEPOR z Klenovca Jánovi Kožiakovi a Ľubomírovi Zvarovi a nášmu zvukárovi Paľkovi Vančíkovi.