RONTOUKA 2024

PROGRAM GMFS 2024 PDF : https://www.fsvepor.sk/wp-content/uploads/2024/06/rontouka-2024.pdf

Prihláška Klenovská heligónka:

RONTOUKA 2023


program:https://www.fsvepor.sk/wp-content/uploads/2023/06/plagat2023_02-page-001.jpg

RONTOUKA 2023

Prihlášky:

Drótova nôta: https://www.fsvepor.sk/wp-content/uploads/2023/05/Drótova_nôta-2023-opravené.doc

Klenovská heligónka: https://www.fsvepor.sk/wp-content/uploads/2023/05/Klenovská-heligónka-2023-pozvánka-prihláška-opravené.doc

Jarmok remesiel: https://www.fsvepor.sk/wp-content/uploads/2023/05/Jarmok_remesiel_-_informačný_leták_a_prihláška_2023-opravené.doc

RONTOUKA 2022

Obec Klenovec, Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja a OZ RODON Klenovec v dňoch 24. – 26. júna 2022 zorganizovali 43. ročník Gemersko-malohontských folklórnych slávností Klenovská Rontouka 2022 v Klenovci.

Gemersko – malohontské folklórne slávnosti pod názvom Klenovská Rontouka  už po 43. krát otvorili svoje pomyselné brány milovníkom folklóru.  Počas mesiacov apríl – jún 2022 sme sa snažili propagovať Gemersko – malohontské folklórne slávnosti propagačnými materiálmi, informáciami na sociálnych sieťach,  vďaka mediálnym partnerom, ale aj osobnými stretnutiami po obciach,  keď na podujatie pozývačkami po regióne pozývali miestni folkloristi už od mája 2022   V tomto roku boli slávnosti dramaturgicky zamerané na ľudové tradície – typické práce na dedine a vysťahovalectvo.

Na podujatí sa zrealizovalo 12  scénických programov, a to  ….                                                                                                        Od štvrtku 23.6.2022 – 26.6.2022 prebiehala  gajdošská tvorivá dielňa s lektorom Drahomírom Dalošom.

V piatok 24.6.2022 sa pre návštevníkov  festivalu v Zóne oddychu o 16:00 hod. uskutočnilo otvorenie Jarmoku ľudových remesiel, tvorivých remeselných dielní a tradičných gastronomických dvorov. O 17:00 hod. sa v kultúrnom  dome  konala vernisáž výstavy zo súkromnej zbierky Štefana Liptáka: Sviatočný ľudový odev v Gemeri – Malohonte.                                                                                                    O 18:00 hod. sa otvorila na námestí  hlavná scéna vystúpením regionálnych folklórnych kolektívov a udelením ocenení starostkou obce Klenovec. Večerný program pokračoval spomienkovým programom Novoklenovčania – 75 rokov od návratu z Nového Klenovca (Podkarpatskej Rusi) na Slovensko. Potom nasledoval  program Či organy hrajú – viachlasné prejavy v ľudovom speve, v ktorom účinkovali : ĽH Jána Rybára z Terchovej, ĽH Bukovinka z Braväcova, FSk Poľana z Jarabiny, DSSk VINOK Šarišské Jastrabie, MSSk Suché Karki z Prešova, FSk Trombitáši Javorník z Lúk pod Makytou, slovom sprevádzal Daniel Výrostek V ďalšom programe Obradový folklór – mágia a čarovanie účinkovali:  FS Očovan z Očovej, DFS Dobrona z Dobrej Nivy, THZ Carpona z Krupiny, Alexander Farkaš, Via Historica  slovom sprevádzala Dominika Výrosteková                                                                Záver večera patril Tanečnej skupine KUMŠT, Michal Noga Band, SpSk Hojana          s programom Ony.

V sobotu 25.6.2022  sa začal deň jarmokom remesiel, tvorivými remeselnými dielňami, dvormi gastronomických špecialít a  výstavou svadobných obradových koláčov z vybraných lokalít BBSK. Od 10:00 sa uskutočnil  31. ročník  celoslovenskej prehliadky heligonkárov pod názvom Klenovská heligónka, o 14:00 sa predstavili Folklórne parádnice v svadobnom tóne – prehliadka tkaných plátených odevov. Po ktorých pokračovala Škola  spevu z Vlachova. O 15:00 bol uvedený program detských folklórnych súborov Kým si chlebík na stôl položímo v ktorom sa predstavili deti z DFS Hájik, Hájiček, Lieskovček z Rimavskej Soboty, sólisti speváci víťazi regionálnej súťaže, DFS Mladosť z Klenovca, DFS Ragačinka z Hrušova, DFS Lykovček z Revúcej, heligonkár Radko Siman.  Po detskom programe nasledovala Škola tanca po Vlachovsky.                                                                                           O 17:00 hod. po súťažnej  prehliadke ľudových hudieb Drótova nôta v ktorej súťažili ĽH Bukovinka z Braväcova, ĽH FS Kokavan z Kokavy n/Rim., ĽH UFS Mladosť z Banskej Bystrici, ĽH FS Vepor z Klenovca a ĽH FS Háj z Rimavskej Soboty + Haviar z Vlachova , sa konal koncert Jána Ambróza a ľudovej hudby Borievka. O 19:00 hod. sa uskutočnil tematický program regiónu Tekov, pod názvom Víno – krv Tekova v ktorom sa predstavili DFS Dolina s Čajkova a Univerzitný folklórny súbor Mladosť z Banskej Bystrice . O 20:00 bol uvedený regionálny program Chlieb náš každodenný, prezentujúci typické práce v dedine,  v ktorom účinkovali:. FS Vepor z Klenovca, FS Lykovec z Revúcej, FS Kokavan z Kokavy nad Rimavicou,  FSk Lieščina z Rimavskej Soboty, ŽSSk Skaliny a MSSk Húžva z Hnúšte,  ĽH Bukovinka  z Braväcova, FS Háj z Rimavskej Soboty

Záver sobotňajšieho programu patril Univerzitnému folklórnemu súboru Mladosť z Banskej Bystrice s programom Miesto na Zemi – obrazy z Dolnej Zeme.

V nedeľu 26.6.2022  v Kostole ECAV po Službách božích bol uvedený záverečný program slávností Rúfus a deti – Óda na radosť, v ktorom sa predstavil herec, recitátor Jozef Šimonovič a sólisti speváci a spevácke skupiny z DFS Zornička, DFS Mladosť, Danielka a Andrea Rapčanová z Klenovca, DFS Jánošík z Fiľakova, ĽH DFS Hájik, Sonička Vaľová z Rimavskej Soboty, Laura Švantnerová z Teplého Vrchu.

Počas troch dní sa predstavilo v programoch 37 kolektívov,  1082 účinkujúcich.

Pre účastníkov boli pripravené sprievodné, mimoscénické aktivity, a to: tradičné dvory – Klenovský, Francúzsky, Kraskovský, Haluškový, Jelšavský, U Lenky a VSP Južný Gemer, Kováčsky, Dvor remesiel,  Dvor Starych mám a Dvor salaš pod Maginhradom .

Pre návštevníkov sme ponúkli tri výstavy, a to: v kultúrnom dome sa konala  výstava zo súkromnej zbierky Štefana Liptáka: Sviatočný ľudový odev v Gemeri – Malohonte.                                                                                                        kurátorkou výstavy bola Anetta Cvachová.

 V Múzeu Súkenníctva a gubárstva sa  prezentovali súkenníctvo a gubárstvo v Klenovci  s ukážkami miestneho gubára Jána Fottu a bačovský riad Milana Stieranku z Klenovca

V Tradičnej Klenovskej izbe sme okrem stálej expozície prezentovali DVD záznamy z predchádzajúcich komorných programov, na základe projektu Roztratené zrnká, v exteriéri doplnené fotografiami z 10-tich ročníkov výskumu a výstavou svadobných obradových koláčov z vybraných lokalít BBSK

Realizoval sa Jarmok tradičných remesiel, na ktorom sa prezentovalo v piatok: 28  remeselníkov a v sobotu 49 remeselníkov. V dvore remesiel, s detským kútikom, na tvorivých dielňach pracovalo 14  lektorov, ktorý zabezpečovala Kristína Lendvorská. Environmentálne tvorivé dielne v spolupráci s CHKO

Pre verejnosť sa uskutočnila  Škola spevuz Hrlice,  ktorú realizovali Anetta Vetráková, Miška Baštáková   Tanečníci Peter Gecelovský, Michaela Baštáková s ĽH Hájik  realizovali Školu tanca – z Vlachova.

Na programoch spolupracovalo 14 autorov a 6 asistenti. Autori programov:  Mgr. Stanislava Zvarová, Mgr. Roman Malatinec, PhDr. Jaroslav Černák , Mgr. Art Maťo Urban PhD., Jaroslav Uhrín, Jaroslav Piliarik,  Jaroslav Zvara, Mgr Lucia Nogová, študentka VŠMU Lucia Zvarová, Mgr. Viktor Brádňanský, Mgr. Jaroslava  Lajgútová, Mgr. Alena Ďurkovičová, Mgr. Darina Kišákova,  Anetta Cvachová, a asistenti:, študenti etnológie  Anetta Vetráková a Martina Vargová , Bc. Romana Mačicová, Slavomír Habara, Marcela Černáková,

Jednotlivé programy sprevádzali moderátori, Juraj Genčanský, Marianna Resutíková,  Daniel Výrostek,  Dominika Výrosteková,  Jozef Šimonovič, a Drahomír Daloš.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa pričinili k realizácii 43. ročníka Gemersko – malohontských folklórnych slávností, a to zamestnancom Gemersko – malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote, Obci Klenovec, dobrovoľníkom  o. z. RODON Klenovec, FS Vepor z Klenovca,  mladým dobrovoľníkom z obce, ale aj mimo regiónu, Červenému krížu, kuchárom, upratovačkám….

Ďakujeme všetkým účinkujúcim, autorom a asistentom ale aj návštevníkom podujatia za ich priazeň, za ich účasť. Vďaka patrí aj mediálnym partnerom RTVS Rádio Regina Stred, www.rimava.sk, tvrimava.sk,  folklorista.sk, echoviny.sk, Majgemer.sk, a reklamným partnerom, Pekáreň Hriňová, Gemerské ovečky, Salaš pod Maginhradom .

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Banskobystrický samosprávny kraj a z 2% dane o. z. RODON Klenovec.                                 

                                                             Stanislava Zvarová, dramaturgička GMFS

Folklórny súbor Vepor sa v dňoch  12. – 16. Júna  2022  zúčastnil  pozývačiek na 43. ročník  Gemersko malohontských folklórnych slávností Klenovská Rontouka 2022 nielen  po našom regióne ale aj po susedných.  Klenovskí súboristi v krojoch za tónou  heligónky  a spevu  roznášali plagáty a  letáky s programom folklórnych slávnosti.   

Gemersko – malohontské folklórne slávnosti sú jedným z podujatí nášho regiónu, ktorým chceme vzdať úctu našim predkom, našim tradíciám. Aj v dobe, keď žijeme akosi prirýchlo a „nestíhame“ si mnohé veci povšimnúť.

Chceme poukázať na krásu toho, čo tu ešte je, čo stojí za to aby sme si uchovali, chránili a odovzdávali ďalším generáciám.

Láska ku Gemeru – Malohontu je v srdciach všetkých tých, ktorí sa snažia pomáhať toto jedinečné podujatie realizovať.

Prijmite teda s láskou pozvanie pod Vepor, Sinec, Ostrú na slávnosti Gemersko – malohontského folklóru do Klenovca, na Klenovskú Rontouku.

Mgr. Stanislava Zvarová, dramaturgička slávností

43. ročník Gemersko – malohontských folklórnych slávností – klenovská rontouka sa uskutoční 24. – 26. júna 2022

Rýchlo letí čas, a aj 42. ročník Gemersko – malohontských folklórnych slávností Klenovská Rontouka, je už spomienkou.

Počas mesiacov jún – august 2021 sme sa snažili propagovať Gemersko – malohontské folklórne slávnosti, nielen propagačnými materiálmi, informáciami na sociálnych sieťach, či vďaka mediálnym partnerom, ale aj osobnými stretnutiami po obciach, na pozývačkách. V dňoch 13. – 15. augusta 2021 sa po ročnej prestávke kvôli pandémii COVID – 19 v obci Klenovec realizoval 42. ročník slávností folklóru, kde sa prezentovali tradičné remeslá, tradičná kuchyňa, ľudové piesne, tance, hudba, nielen z nášho regiónu Gemer – Malohont, ale aj ostatných regiónov Slovenska.

V tomto roku boli slávnosti dramaturgicky zamerané na ľudové tradície a vysťahovalectvo.

Na podujatí sa zrealizovalo11 scénických programov, a to: Piatkové popoludnie patrilo deťom, v programe Voľná scéna hudby spevu a tanca v zóne oddychu v réžii Lucii Zvarovej. Po otvorení slávností, v rámci ktorých boli odovzdané ocenenia starostkou obce, pokračoval program Od kolísky po svadbu, kde sa predstavili FS Vepor z Klenovca v réžii Stanislavy Zvarovej. V ďalšom programe Naši kamaráti účinkovali seniori FS Partizán z Banskej Bystrici.

Záver piatkajšieho večera patril FS Podpoľanec z Detvy s programom Rod môj, ty ľúb si svojho Detvana v réžii Romana Malatinca.

Sobotňajšie scénické programy začali prehliadkou heligónky, pod názvom Klenovská heligónka – prehliadka heligonkárov 30. ročník, v ktorej sa predstavilo 39 heligonkárov. Réžia programu bola pod taktovkou Vladimíra Petrinca a Drahomíra Daloša. Prehliadku zorganizoval Jaroslav Zvara.

Sobotňajšie popoludnie patrilo deťom, v programe Na Klenovskom jarmoku, v réžii Jaroslavy Lajgútovej, v ktorom sa predstavili DFS Mladosť z Klenovca, DFS  Hviezdička z Hriňovej, DFS Sílešánek z Vinodol a sólistky speváčky Andrejka Rapčanová z Klenovca, Terezka Motyčková, Zoja Bohušová, Dominika Jakubejová, Radoslav Siman, Tamarka Hrbáľová a Soňa Vaľová.

Tradične je súčasťou slávností súťaž ľudových hudieb pod názvom Drótova nôta. V tomto roku súťažilo päť ľudových hudieb ĽH FS Považan z Považskej Bystrici, ĽH FS Hriňovčan z Hriňovej ĽH Parta zo Strečna, ĽH FS Vepor z Klenovca a ĽH FS Háj a FS Haviar réžii Vladimíra Petrinca

V programe Vtipom, žartom … sa predstavili FS Hriňovčan, FSk Rozmarín z Pliešoviec, ĽH Parta zo Strečna, THZ Carpona z Krupiny, Kmotry a Kmotrovia z Detvy a Daniel Výrostek z DJGT Zvolen v réžii Jaroslava Uhrína.

Nechýbal ani regionálny program, ktorí prípravili Stanislava Zvarová, Jaroslav Piliarik. názov program Na priedomí. Regionálne folklórne súbory Lykovec z Revúcej, Vepor z Klenovca, spevácke skupiny Skaliny a Húžva z Hnúšte, fujaristi Milan Katreniak z Tisovca a, Dušan Ceber z Vyšnej Pokoradze Klenovskí heligonkári a Juraj a Stelka Krahulcovci z Kokavy nad Rimavicou.

V hlavnom večernom programe vystúpil FS Považan z Považskej Bystrice v programe Amerikáni.

Záverečný program slávností sa konal v nedeľu, v Kostole ECAV v Klenovci, po Službách Božích, a to pod názvom Radujte sa, ó kresťané, v réžii Stanislavy Zvarovej. Účinkovali: FSk Hrochoťan z Hrochote, FSk Šajava z Kráľa, Lucia a Stanislava Zvarová a Jaroslava Vaculčiaková.

Počas troch dní sa predstavilo v programoch 36 kolektívov, 780 účinkujúcich.

Pre účastníkov boli pripravené sprievodné, mimoscénické aktivity, a to: tradičné dvory – Klenovský, Francúzsky, Rybársky, Kováčsky, Dvor remesiel.

Pre návštevníkov sme ponúkli tri výstavy, a to: v kultúrnom dome Výšivky Anny Agóčovej z Hajnáčky a výrobky z kože Jána Maciaka z Tisovca, kurátorkou výstavy bola Anetta Cvachová.

V Múzeu Súkenníctva a gubárstva sme prezentovali súkenníctvo a gubárstvo v Klenovci, s ukážkami miestneho gubára Jána Fottu, Kožúšky Lukáša Jurču z Hriňovej, Pastierske palice a ozembuchy Pavla Ferdinandyho z Revúcej a Bačovský riad Milana Stieranku z Klenovca

V Tradičnej Klenovskej izbe sme okrem stálej expozície prezentovali DVD záznamy z predchádzajúcich komorných programov, na základe projektu Roztratené zrnká, v exteriéry doplnené fotografiami z 10 ročníkov výskumu.

Realizoval sa Jarmok remesiel, na ktorom sa prezentovalo v piatok: 42 remeselníkov a v sobotu 63 remeselníkov. V dvore remesiel, s detským kútikom, na tvorivých dielňach pracovalo 12 lektorov, ktorý zabezpečovala Kristína Lendvorská. S Ľudovou hudbou Parta zo Strečna sme pre verejnosť pripravili Školu spevu. Tanečníci z FS Vepor z Klenovca Lucia Zvarová a Kristián Pockľan, s ĽH FS Vepor realizovali Školu tanca – Strofické tance z Klenovca.

Na programoch spolupracovalo 12 autorov a 6 asistenti. Jednotlivé programy sprevádzali moderátori Peter Cítenyi, Juraj Genčanský, Marianna Resutíková, Andrea Jágerová, Daniel Výrostek a Drahomír Daloš.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa pričinili k realizácii 42. ročníka Gemersko – malohontských folklórnych slávností, a to zamestnancom Gemersko – malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote, Obci Klenovec, dobrovoľníkom o. z. RODON Klenovec, FS Vepor z Klenovca, mladým dobrovoľníkom z obce, ale aj mimo regiónu, Červenému krížu, kuchárom, upratovačkám….

Ďakujeme všetkým účinkujúcim, autorom a asistentom ale aj návštevníkom podujatia za ich priazeň, za ich účasť. Vďaka patrí aj mediálnym partnerom RTVS Rádio Regina Stred, www.rimava.sk, tvrimava.sk, folklorista.sk, Jankohasko.sk, echoviny.sk, Majgemer.sk, a reklamným partnerom Coca Cola, Kofola, Zlatý Bažant, Pekáreň Hriňová, Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Banskobystrický samosprávny kraj a z 2% dane o.z. RODON Klenovec.

Stanislava Zvarová, dramaturgička GMFS

Milí priaznivci, návštevníci, účinkujúci GEMERSKO – MALOHONTSKÝCH FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTÍ – KLENOVSKÁ RONTOUKA 2020, organizátori a programová rada podujatia Vám s poľutovaním oznamujú, že z dôvodu pandémie COVID-19 sa 42. ročník folklórnych slávností prekladá o rok, na termín 13. – 15. augusta 2021.

„….Kraj ty môj čarovný, aj mňa si odkojil.
Kdekoľvek zablúdim, nosím ťa stále sebou.
I smútok zakryješ, i bolesť zahojíš,
ani mi nevyčítaš, že som doma nebol.

Od nížin po stráne dvíhaj sa ku kráse,
po predkoch spievaj si zdedenú pesničku.
Každý tvoj rodák pozná Ťa po hlase,
vždy mu buď oporou, vždy mu buď na blízku.“

Úryvok z básne Ondreja Nagaja ma stále fascinuje, vyjadruje úctu k svojim predkom, k svojmu rodisku. Preto aspoň časť z nej a prostredníctvom autorovho vyznania chcem šíriť tieto  krásne slová poeta aby sme sa zamysleli nad tým čarovným a jedinečným rodiskom a miestom v ktorom žijeme.

Gemersko – malohontské folklórne slávnosti sú jedným z podujatí nášho regiónu, ktorým chceme vzdať úctu našim predkom, našim tradíciám. Aj v dobe, keď žijeme akosi prirýchlo a „nestíhame“ si mnohé veci povšimnúť.

Chceme poukázať na krásu toho, čo tu ešte je, čo stojí za to aby sme si uchovali, chránili a odovzdávali ďalším generáciám.

Láska ku Gemeru – Malohontu je v srdciach všetkých tých, ktorí sa snažia pomáhať toto jedinečné podujatie realizovať.

Prijmite teda s láskou pozvanie pod Vepor, Sinec, Ostrú na slávnosti Gemersko – malohontského folklóru do Klenovca, na Klenovskú Rontouku.

Mgr. Stanislava Zvarová, dramaturgička slávností

 

KLENOVSKÁ HELIGÓNKA PRIHLÁŠKA: 

https://www.fsvepor.sk/wp-content/uploads/2019/01/Klenovská-heligónka-2019-pozvánka-prihláška.doc

 

JARMOK TRADIČNÝCH REMESIEL PRIHLÁŠKA A INFORMÁCIE : 

https://www.fsvepor.sk/wp-content/uploads/2019/01/Jarmok_remesiel_-_informačný_leták_a_prihláška_2019.doc

info : http://www.rontouka.sk

 

Pripravujeme