Kontakt

Jaroslav Zvara – organizačný vedúci          

mob.: +421904875368

tel.: 047/5484947

mail: zvara.jaroslav@pmxmail.sk

adresa: Obrancov mieru 325, Klenovec 980 55

           

Mgr. Stanislava Zvarováumelecká vedúca           

mob.: +421904875369

tel.: 047/5484947

mail: zvarova3@post.sk

adresa: Obrancov mieru 325, Klenovec 980 55

           

Občianske združenie RODON          

mail: ozrodon@pmxmail.sk

tel.: 047/5484947

FAX: 047/5484305 

adresa: SNP 61, Klenovec 980 55

 

Administrátor – Pavel Vančík, Mgr. Viktor Brádňanský       

mail: pavel.vancik@centrum.sk, viktor.bradnansky@gmail.com