História

Korene organizovaného folklóru v Klenovci siahajú až do roku 1921, keď pri ženskom spolku Živena spolu s divadelnými ochotníkmi pracovala aj folklórna skupina. V roku 1951 sa ich činnosť rozvinula po príchode manželov Tomovcov zo SĽUK-u. V roku 1964 a 1967 sa predstavujú na folklórnych slávnostiach vo Východnej. Organizačnú prácu robili E.Ľaudisová a J.Trnavský. Ľudovú hudbu viedol Imrich Oláh – Dróto, ktorého melódie nahral aj Slovenský rozhlas. V roku 1968 sa folklórna skupina odmlčala. Roku 1971 z iniciatívy SZM, ktorého predsedom bol Ján Antal, vzniká folklórny súbor VEPOR. Autormi prvých choreografií boli Ján Trnavský (chlapčenský tanec – Zbojník) a Miroslava Múková ( dievčenský tanec „Pred muzikou“). Speváčkou – sólistkou bola Vierka Kováčová. V roku 1976 sa zriaďovateľom FS VEPOR stáva Miestne osvetové stredisko v Klenovci. Organizačným vedúcim bol Dušan Manica, umeleckým vedúcim Ján Trnavský a primášom ľudovej hudby bol Michal Jakub. V roku 1982 začal v súbore pôsobiť aj Gustáv Nikel z Brezna. V roku 1986 sa organizačnou vedúcou súboru stáva Soňa Trenčínová . Od roku 1989 sa vedenia súboru po organizačnej aj umeleckej stránke ujali manželia Stanislava a Jaroslav Zvarovci, ktorí bremeno starostí o súbor nesú dodnes. V uplynulých rokoch sa na dobrom mene súboru VEPOR podieľali svojou prácou choreografi: M. Senko, L. Zákalický, I. Kovačovič, J. Piliarik, J. Trnavský, M. Múková, G. Nikel , P. Bútor a S. Zvarová. V roku 1988 bola pri FS založená mužská spevácka skupina a trio heligónkarov. Obidve zložky (samozrejme v inom zložení) pracujú až dodnes. Ľudová hudba súboru vždy dosahovala dobré výsledky. Na celoslovenskej súťaži ľudových hudieb v Pov. Bystrici, bola v r.1994 ocenená titulom „Laureát ľudovej hudby“. Primášom ľudovej hudby bol vtedy Karol Radič. V roku 1997 sa zúčastnili na celoslovenskej súťaži ľudových hudieb v Krompachoch a týchto súťaží sa pravidelne zúčastňujú, naposledy v roku 2001 v Šali pod vedením primáša Jána Demeho. FS VEPOR svojou činnosťou reprezentuje región Gemera – Malohontu na rôznych podujatiach doma a v zahraničí. Spevácke zložky a sólistka speváčka Stanislava Zvarová v roku 1992 natáčali v Slovenskom rozhlase v Banskej Bystrici so Svetozárom Stračinom Gemer-Malohont, Rimavská kotlina a v roku 1997 natočili mg. kazetu „V tom Klenovci“ . V tom istom roku sa zúčastnili aj známej televíznej relácie „Anderov rebriňák“ Súbor je nositeľom ceny obce Nová Huta v Rumunsku. Národné osvetové centrum v Bratislave udelilo FS Vepor v roku 1999 medailu D.G. Licharda za kultúrnu a osvetovú činnosť.
V r. 2000 nový tanec po Starootcovsky v choreografií Stanislavy Zvarovej. V r. 2001 udelilo Národné osvetové centrum v Bratislave medailu Daniela Gabriela Licharda, v r. 2006 Medailu Matice Slovenskej. Spevácke zložky súboru a sólisti nahrali vianočné CD Pokoj ľudom dobrej vôle 2007, v spolupráci s BBSK nahrali CD Od Tatier po Ipeľ a Vianočné koledy (2008), v r. 2009 nahrali CD V tom Klenovci, Návraty 12, Heligonkári 13. Účinkovali v dokumentárnom filme STV –Stratený domov, vo folklórnej relácií Kapura zahrali heligonkári (2008) a zatancovali sme tanec Rontouka (2010) a natočili sme folklórny film Obrázky z čertovej doliny. V roku 2011 sme pripravili nový tanec z Terchovej a účinkujeme na CD MAS MALOHONT „Z troch dolín“. V roku 2012 vystúpila Ženská spevácka skupina FS VEPOR vo folklórnej relácii Kapura ktorú vysiela STV 2 a  FS Vepor získal cenu Obce Klenovec. Vo folklórnej relácii Kapura vystúpila Mužská spevácka skupina a Ľudová hudba FS VEPOR. V roku 2012 sa uviedlo do života CD Piesne našich krajov na ktorom účinkuje Mužská spevácka skupina FS VEPOR. V roku 2013 ĽH vyhrala 3. miesto na Medzinárodnom folklórnom festivale v Zakopanom – Poľsko. V roku 2014 FS VEPOR nahrávali tanec „Po starootcovsky“ pre folklórnu reláciu Kapura, ktorú vysiela RTVS, STV 2. V roku 2016 získala ĽH FS Vepor cenu Obce Klenovec. FS Vepor dostal Čestné uznanie od FOLKLÓRNEJ ÚNIE NA SLOVENSKU a STREDOSLOVENSKÉHO NÁRODOPISNÉHO ZDRUŽENIA, dňa 12.11.2016. V roku 2016 FS Vepor dostal cenu Národného osvetového centra a cenu Matice slovenskej. V roku 2017 FS VEPOR nahrávali tanec „ROZKAZOVAČKY“ a Ženskú spevácku skupinu pre folklórnu reláciu Kapura, ktorú vysiela RTVS, STV 2. V roku 2020 sólistka Lucia Zvarová s ĽH FS VEPOR nahrávali „Ľúbostné piesne z Klenovca“ a Mužská spevácka skupina pre folklórnu reláciu Kapura, ktorú vysiela RTVS, STV 2. V roku 2020 Nahrali CD Z Klenovskej truhlice. V roku 2020 sólistka speváčka Lucia Zvarová účinkovala v súťaži Grand Prix Svetozára Stračinu v Slovenskom rozhlase v Bratislave.