FS Vepor

Súbor vznikol v roku 1971, jeho prvým vedúcim a choreografom bol Ján Trnavský. Od roku 1988 súbor vedú manželia Stanislava a Jaroslav Zvarovci.

Zložky súboru :

    • Ľudová hudba – primáš Ján Deme, kontráš Milan Oláh, kontrabas Ján Oláh, cimbal Ondrej Radič

 

  • Ľudová hudba ml. – primáš Peter Oláh, kontráš Milan Oláh ml. , kontrabas Ján Oláh ml., cimbal Ján Deme ml.
  • Heligonkári – Ľubomír Zvara, Ján Kožiak st., Martin Kožiak, Viktor   Brádňanský,  Ján Kožiak ml. 

Mužská spevácka skupina

Ženská spevácka skupina

Tanečná zložka – mládež a dospelí od 16 rokov do xx

FS VEPOR sa zameriava na spracovanie folklórneho materiálu – zvykov, piesní, tancov obce Klenovec, regiónu Gemer-Malohont, Horehronie, Podpoľanie, Terchová a Ukrajina (Nový Klenovec).

Svoju lásku k ľudovému umeniu predviedli takmer vo všetkých obciach okresu, predstavili na festivaloch vo Východnej, Terchovej, Detve, Rejdovej, Koliesku – Kokave nad Rimavicou, Heľpe, Podzámčoku, na domácej Rontouke a mnoho iných. Našu národnú kultúru prezentovali na zahraničných festivaloch v Maďarsku, Poľsku, Česku, Rumunsku, Nemecku, Francúzsku, Španielsku, Luxembursku, Grécku, Srbsku, Ukrajine, Dánsku, Čiernej Hore a Chorvátsku.

Úspechy súboru: v roku 1994 získala ľudová hudba FS VEPOR titul Laureát ľudovej hudby, r. 1997 získal súbor cenu Obce Nová Huta v Rumunsku, v r. 2001 udelilo Národné osvetové centrum v Bratislave medailu Daniela Gabriela Licharda, v r. 2006 Medailu Matice Slovenskej. Spevácke zložky súboru a sólisti nahrali vianočné CD Pokoj ľudom dobrej vôle 2007, v spolupráci s BBSK nahrali CD Od Tatier po Ipeľ a Vianočné koledy (2008), v r. 2009 nahrali CD V tom Klenovci, Heligonkári – Návraty 12, Heligonkári 13. Účinkovali v dokumentárnom filme STV – Stratený domov, vo folklórnej relácií Kapura zahrali heligonkári (2008), zatancovali sme tanec Rontouka (2010), zaspievala Ženská spevácka skupina (2012), Mužská spevácka skupina (2012) a zatancovali Párový tanec „Po starootcovsky z Malohontu“ (2014). Natočili sme folklórny film Obrázky z čertovej doliny (2010). Účinkujeme na CD MAS MALOHONT „Z troch dolín“ (2011). V roku 2012 získal FS Vepor cenu Obce Klenovec. Účinkovali na CD „Piesne našich krajov“ (2012) Mužská spevácka skupina FS VEPOR. V roku 2013 ĽH vyhrala 3. miesto na Medzinárodnom folklórnom festivale v Zakopanom – Poľsko. V roku 2016 získala ĽH FS Vepor cenu Obce Klenovec. FS Vepor dostal Čestné uznanie od FOLKLÓRNEJ ÚNIE NA SLOVENSKU a STREDOSLOVENSKÉHO NÁRODOPISNÉHO ZDRUŽENIA, dňa 12.11.2016. V roku 2016 FS Vepor dostal cenu Národného osvetového centra a cenu Matice slovenskej. V roku 2017 FS VEPOR nahrávali tanec „ROZKAZOVAČKY“ a Ženskú spevácku skupinu pre folklórnu reláciu Kapura, ktorú vysiela RTVS, STV 2. V roku 2020 Nahrali CD Z Klenovskej truhlice. V roku 2020 sólistka Lucia Zvarová s ĽH FS VEPOR nahrávali „Ľúbostné piesne z Klenovca“ a Mužská spevácka skupina pre folklórnu reláciu Kapura, ktorú vysiela RTVS, STV 2.

Organizačný vedúci : Jaroslav Zvara

Tanečná pedagogička a choreografka: Stanislava Zvarová

Tanečný pegagógovia: Kristián Pockľan, Bc. Zuzana Jakabšicová a Lucia Zvarová, Mgr. Viktor Brádňanský