Tanečná zložka

Tanečná zložka:

Mgr. Viktor Brádňanský Lucia Zvarová
Hugo Bračo Bc. Zuzana Jakabšicová
Nio Hruška Alžbetka Chmelková
Kristián Zvara Daniela Trnavská    
Kristián Pockľan Lívia Migáľová
Pavel Chmelko Miriam Lásková
Marco Krška Alžeta Váradiová
Dávid Koutecky Lucia Jakabšicová
Ján Belányi Renáta Brndiarová
   
   
Bc. Martin Benco  
Miloš Pašák Katarína Bencová
Michal Jakabšic Janka Jakabšicová
Michal Štork        Katarína Kantoráková
Tomáš Husár  Mgr. Zuzana Karabínošová
Matúš Murinček Michaela Pockľanová
Denis Šimonič Paula Vrbinská
  Katarína Kožiaková
  Martina Kožiaková
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Bývalí tanečníci 
DIEVČATÁ:Katarína Hirjaková, Ing. Martina Parobeková, Lucia Krajčiová, Michaela Kožiaková, Michaela Šramková, Silvia Ostricová, Timea Grlická, Bc. Lucia Beracková – Bencová, Ivana Hrušková, Vladimíra Jakabšicová – Struhárová, Zuzana Ulická – Zvarová, Katka Kubaliaková, Miriam Kováčiková, Eva Koncuriaková, Eva Repková, Helena Šalátová, Viktória Dovalová, Bc. Patrícia Franeková, Viktória Mesiariková, Viktória Lásková, Nikoleta Paľová, Annamária Dovalová,   Denisa Parobeková,   Kristína Plichtová,   Barbora Brndiarová, Katarína Hirjaková

CHLAPCI: Ing. Marian Mináč, Marian Malček, Ján Kožiak ml., Miloš Trnavský, Ing. Michal Máliš, Marian Dovala, Ing. Branislav Benco, Ing. Michal Trnavský, Matej Múka, Ondrej Radič, Pavel Benco, Pavel Ilčík, Maroš Vrbinský, Miroslav Brndiar, Tomáš Plavucha, Tomáš Dovala, Jozef Bulka, Matúš Pačmár, Miroslav Randlisek,   Patrik Paľo,  Daniel Cavar