KLENOVSKÁ HYMNA

Tam pod vysokým Veprom leží dedina,

Klenovec sa ona veky nazýva,

v celom šírom svete jediná

naša drahá rodná dedina.

 

Kolíska krásnych synov, ešte krajších dcér

rozpŕchli sa do diaľ, obleteli svet,

rozšírili slávu otčiny,

tej Klenovskej rodnej dediny.

 

Aj keď si hoć kde v diali a máš čo si chcel,

rodná hruď ťa volá, hlasom srdca sem,

privíta ťa rada, pobozká

ako matka deti, poláska.

 

Tam pod vysokým Veprom leží dedina,

Klenovec sa ona veky nazýva,

v celom šírom svete jediná

naša drahá rodná dedina,

 

naša drahá rodná dedina.

Lyrics/Text: Ján Hruška

Composer/Skladateľ: Jaroslav Hruška