Nácvik

DFS Zornička a Mladosť

V prípade že Vám nami navrhnutý čas nevyhovuje oznámte nám to, pre nás je to ale najvhodnejší čas. Ďalej prosíme rodičov aby neúčasť dieťaťa na nácviku oznámili vopred  na č. 0904875368 alebo napísali SMS.           

         S úctou                                                                                      manželia Zvarovci

 

FS Vepor

v stredu : MSS – 19:00 – 21:00

v piatok : FS Vepor všetky zložky 

                  18:00 – tanečná zložka               

                  18:30 – Ľudová hudba

                  19:00 – Ženská spevácka skupina