Nácvik

DFS Zornička a Mladosť

Nácviky sa momentálne uskutočnujú cez program Zoom 

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že deti z DFS Zornička a DFS Mladosť  majú nácviky v dňoch :

v stredu :    DFS Zornička  –  od  14.30  do  15,30

                    DFS Mladosť   –  od  14,30  do  17,00

v piatok  :   DFS Zornička  –  od  14.30  do  15,30

                    DFS Mladosť   –  od  14,30  do  17,00

v prípade že Vám nami navrhnutý čas nevyhovuje oznámte nám to, pre nás je to ale najvhodnejší čas. Ďalej prosíme rodičov aby neúčasť dieťaťa na nácviku oznámili vopred  na č. 0904875368 alebo napísali SMS.            

         S úctou                                                                                      manželia Zvarovci

FS Vepor

Nácviky sa momentálne uskutočnujú cez program Zoom viac info na https://www.facebook.com/groups/1413696785549888/

v stredu : MSS – 19:00 – 21:00

v piatok  : FS Vepor všetky zložky – 18:30 – 21:00