DFS Zornička

Súbor vznikol na základe miestnej prehliadky malých speváčikov Zorničkin slávik v roku 1994, jeho zakladateľmi boli manželia Zvarovci. V tomto kolektíve pracujú deti od 4 do 10 rokov. Ich repertoárom sú hlavne hry a spevy orientované na kalendárny folklór. Vystupujú na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach v obci Klenovec, ale i v regióne. Účinkovali aj na festivaloch : na GMFS Klenovská Rontouka, Koliesko Kokava n/R, Rejdová, Mučín, Drienčany.

Ich najväčšími úspechmi boli:
V súťaži v choreografií v roku 2007, kde získali zlaté pásmo na regionálnej súťaži a strieborné pásmo na krajskej súťaži choreografií detských folklórnych súborov.
V súťaži Hudobného folklóru v roku 2008, sólistka speváčka Lucia Zvarová, získala zlaté pásmo na regionálnej a krajskej súťaži a strieborné pásmo na celoslovenskej súťaži sólistov spevákov a v roku 2009 v súťaži sólistov spevákov v Hronseku striebornú Hronseckú lipovú ratolesť. V roku 2012 sa niektorý členovia zúčastnili zájazdu do Srbska – Stara Pazova. Nahrávanie do relácie Kapurka, ktorú vysiela STV 2 (2012) .
V súčasnej dobe sú vedúcimi Stanislava a Jaroslav Zvarovci. V roku 2016 získali Zlaté pásmo na Celoslovenskej súťaži Vidiečanova Habovka.

Korepetítor – heligonkári Mgr. Viktor Brádňanský, Martin Kožiak, Ján Kožiak
Tanečný pedagóg – Lucia Zvarová