Skončil sa prázdninový týždeň s remeslom

Občianske združenie RODON Klenovec, Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a Obec Klenovec realizovali remeselné tvorivé dielne pre deti, neďaleko Klenovca, na Ráztočnom. Aktivita sa konala v rámci projektu Tvorivé dielne hudby, tanca a tradičných ľudových remesiel, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Cieľom projektovej aktivity bolo vytvoriť edukačné aktivity pre deti počas letných prázdnin, vktorých mohli získavať nové zručnosti, kvalitatívny rast v oblasti tradičných ľudových

remesiel, pod vedením erudovaných lektorov, animátorov a pedagógov z praxe.

Počas týždňa malo pätnásť detí  možnosť  spoznávať tradičné remeselné techniky s remeselnými majstrami. Okrem pracovných činností sa na pobyte deťom venovali animátori Zuzana Jakabšicová, Renáta Brdniarová, Lucia Zvarová, Pavel Chmelko a vytvárali s nimi aktivity, ktorými ich učili kreativite, súdržnosti, pracovať v skupine.

V prvý večer si deti vytvorili losovaním svoje cechy, názov, erby. Nedeľný deň bol venovaný poznávaniu života našich predkov na odľahlých lokalitách Klenovca, pri kolešniach. Všetko o živote na „majetkoch“, ako to volali klenovčania, sa dozvedeli z rozprávania Jaroslava Zvaru. Čím sa v minulosti živili, čo všetko na hospodárstve museli zvládať, ale aj aké jedlá sa varili. Tiež im prezentoval názvy miestnych lokalít ale aj nárečové výrazy, ktoré sa pomaly vytratili z našich životov. V rámci poznávania detských hier si vyrobili pigu, ktorú sa spolu zahrali. Skákali škôlku, gumu. Popoludní medzi deti prišla tanečná lektorka Martinka Vargová, ktorá im v rámci projektu Čarovná studnička predstavila strofické tance z Myjavskej tanečnej oblasti. Večer mali naši účastníci test zo získaných vedomostí a vymýšľali si svoje cechové „hymny“.

Od pondelka sa deti venovali pracovným činnostiam v remeselných tvorivých dielňach. Denne prebiehalo päť tvorivých dielní. Zoznámili sa s košikárstvom, gubárstvom, plstením, háčkovaním, vyšívaním, rezbárstvom, zdobením kože, maľovaním na sklo, zdobením Kyjatických hračiek, zdobením mosadzných praciek, hrnčiarstvom, bičiarstvom. Ďakujeme našim lektorom Jánovi Fotovi, Jánovi Maciakovi, Milanovi Stierankovi, Ľubomírovi Majanovi, Magduške Kantorovej, Kataríne Hricovej, Gabike Antalovej, Zuzke Jakabšicovej, Renáte Brndiarovej, Anea Agócsovej, Ladislavovi Hedvigimu, Jaroslavovi Zvarovi, za úžasný prístup a odovzdávanie svojich vedomostí, zručností. Od Jána Kožiaka sa dozvedeli ako sa vyrába heligónka a aké typy heligónky poznáme. 

Animátori Zuzana Jakabšicová, Renáta Brdniarová, Lucia Zvarová, Pavel Chmelko po skončení remeselných dielní pre nich vytvárali súťaže, kvízy, hry. Vytvorili im nočnú fakľovú cestu a tak si vychutnali krásu nočnej lesnej cestičky. Starali sa o nich počas dňa i noci.

V rámci poznávania tradícií remesiel Gemera – Malohontu a Novohradu, navštívili Gemersko – malohontské múzeum v Rimavskej Sobote a Novohradské múzeum v Lučenci. Vďaka odborným lektorom múzeí Mgr. Ľudmily Pulišovej, PhDr. Eleny Lindišovej, Mgr. Emílii Mázorovej získali cenné informácie o histórii remesiel a zároveň mohli vidieť prezentáciu vystavených artefaktov.

Počas týždňa nad nami bdela zdravotná sestra Blaženka Antalíková, za čo jej veľmi pekne ďakujeme, že sme to všetko v zdraví zvládli.

Na záver aktivity Remeslo má zlaté dno sme zrealizovali výstavy vyrobených výrobkov, ako aj prezentáciu naučených tančekov pre rodičov a starých rodičov detí.

Ďakujeme personálu Penzión na Ráztočnom za vytvorené podmienky, prostredie, ubytovanie a chutné jedlo.

Veríme, že sa aj o rok stretneme, aby sme tradičné remeselné techniky mohli odovzdávať súčasnej generácii.

Koordinátori a autori projektu Stanislava a Jaroslav Zvarovci