Klenovská šatka

Občianske združenie RODON Klenovec v rámci projektu 50. rokov Folklórneho súboru Vepor z Klenovca doplnilo odevnú súčasť pre ženy a dievčatá, 8 ks klenovskú šatku, ktorá sa už nachádza len v Gemersko – malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote. Ďakujeme krajčírke a vyšívačke Anne Agocsovej za prácu, Gemersko – malohontskému múzeu v Rimavskej Sobote za poskytnuté informácie a za finančnú podporu Banskobystrickému samosprávnemu kraju. Vďaka podpore projektu sa podarilo vrátiť do Klenovca už zabudnutú odevnú súčasť.