43.ročník GMFS KLENOVSKÁ RONTOUKA 2022

Gemersko – malohontské folklórne slávností pod názvom Klenovská rontouka po 43. krát otvoria svoje pomyselné brány milovníkom folklóru. Na podujatie pozývačkami po regióne pozývali miestni folkloristi od mája 2022.

Od štvrtku 23.6.2022 – 26.6.2022 prebieha gajdošská tvorivá dielňa s lektorom Drahomírom Dalošom. Od piatku 24.6.2022 návštevníkov pozývame do Zóny oddychu od 16:00 na otvorenie Jarmoku ľudových remesiel, tvorivých remeselných dielní, tradičných gastronomických dvorov. Od 17:00 pozývame do kultúrneho domu na vernisáž výstavy Sviatočný ľudový odev v Gemeri – Malohonte. Od 18:00 sa otvorí hlavná scéna s regionálnymi folklórnymi kolektívmi a udelením ocenení starostkou obce Klenovec. Večerný program pokračuje spomienkovým programom Novoklenovčania – 75 rokov od návratu z Nového Klenovca (Podkarpatskej Rusi) na Slovensko. Nasledovať bude program Či organy hrajú – viachlasné prejavy v ľudovom speve. Obradový folklór – mágia a čarovanie. Záver večerného programu bude patriť Tanečnej skupine KUMŠT Bratislavy s programom Ony. V sobotu 25.6.2022 začíname jarmokom remesiel, tvorivými remeselnými dielňami, dvormi gastronomických špecialít, výstavou svadobných obradových koláčov z vybraných lokalít BBSK. Od 10:00 začne celoslovenská prehliadka Klenovská heligónka, od 14:00 Folklórne parádnice v svadobnom tóne – prehliadka tkaných plátených odevov. Pokračujeme Školou tanca z Vlachova. Od 15:00 uvedieme program detských folklórnych sóborov Kým si chlebík na stôl položímo a nasledovať bude Škola tanca po Vlachovsky.
Od 17:00 začne súťažná prehliadka ľudových hudieb Drótova nôta a koncert Jána Ambróza a ľudovej hudby Borievka. Od 19:00 tematický program regiónu Tekov, pod názvom Víno – krv Tekova. Od 20:00 uvedieme regionálny program Chlieb náš každodenný, prezentujúci typické práce v dedine. Záver sobotňajšieho programu bude patriť Univerzitnému folklórnemu súboru Mladosť z Banskej Bystrice s programom Miesto na Zemi – obrazy z Dolnej Zeme. V nedeľu 26.6.2022 uvedieme záverečný program slávností Rúfus a deti – Óda na radosť, v ktorom sa predstavia herec, recitátor Jozef Šimonovič a sólisti speváci a spevácke skupiny z DFS Zornička, DFS Mladosť Danielka a Andrea Rapčanová z Klenovca, DFS Jánošík z Fiľakova, ĽH DFS Hájik, Sonička Vaľová z Rimavskej Soboty, Laura Švantnerová z Teplého Vrchu.

Organizátormi podujatia sú Gemersko – malohontské osvetové stredisko – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja, Obec Klenovec, o.z. RODON Klenovec. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Banskobystrický samosprávny kraj.