SILVESTROVSKÁ ESTRÁDA

Obec Klenovec a členovia Folklórneho súboru Vepor v Klenovci na známosť dávajú, že všetkých čo sa radi smejú do kultúrneho domu pozývajú! Kedy: 30.12.2022 (piatok), o 18:00, a na šo? No na SILVESTROVSKÚ ESTRÁDU – KLENOVŠAN ZA OBLOKOM! Vstupné: 3,00 €, predpredaj: Kultúrny dom, J. Zvara, 0904875368.