KULTÚRNE A PRÍRODNÉ DEDIČSTVO KLENOVCA JE LÁKAVÉ

   Obec Klenovec má bohaté kultúrne a prírodné dedičstvo, na ktoré môžeme byť právom hrdí všetci Klenovčania. To, že doma nikto nie je prorokom, patrí aj na nás. To čo každodenne vnímame ako samozrejmosť, si ani neuvedomujeme čo všetko dobré a pekné máme, čím sme pre návštevníkov našej obce zaujímavý. Dňa 29. marca 2010 som bola oslovená ako folkloristka a milovníčka svojho regiónu, svojej obce, prezentovať oblasť Malohontu pre pedagógov Základnej školy Paula Emanuela Dobšinského v Rimavskej Sobote. Keďže aj v minulosti, ale aj v súčasnosti najväčšou obcou tejto oblasti je práve náš Klenovec, venovala som sa vo väčšej miere v mojej prezentácii našej krásnej lokalite, jej historickému prierezu a kultúrnym tradíciám. Pedagógov v ZŠ P. E. Dobšinského v Rimavskej Sobote tieto informácie veľmi zaujali a tak ma poprosili v rámci ich projektu navštíviť našu obec so svojimi žiakmi. Spolu s riaditeľom MKS v Klenovci Jaroslavom Zvarom sme pripravili celodenný program a zostavili tím ktorý celodenný program zabezpečoval pre 45 žiakov a pedagógov. Mal nasledovný priebeh. Ráno o 9,00 hod. v kultúrnom dome v Klenovci mali žiaci pripravenú prezentáciu o histórii a kultúrnych aktivitách v oblasti tradičnej kultúry Klenovca, ktorú spracovala a previedla Stanislava Zvarová. Po prezentácii sa vyviezli pozrieť našu priehradu a potom sme našich návštevníkov rozdelili do dvoch skupín, kde jedna skupina navštívila tradičnú izbu v Materskej škole Karola Pajera, ktorou ich sprevádzala pani učiteľka Mária Chudícová. Druhá skupina navštívila tradičnú izbu a izbu Vladimíra Mináča v Základnej škole Vladimíra Mináča. Obidve skupiny navštívili Gemerský sociálny podnik, kde sa mohli zoznámiť s ich výrobou v oblasti tradičných remesiel. Navštívili tiež miestneho kováča, kde si pre šťastie dali ukuť podkovičky a o 11,00 hodine sa vrátili späť do kultúrneho domu. Tu ich už očakávali starší, ale aj tí mladší majstri remeselníci, aby si mohli spolu niečo vyrobiť. Michal Dovala pri názornej ukážke porozprával deťom ako sa vyrábajú košíky z lubov a Jaroslav Zvara s Paťkom Vaculčiakom učili chlapcov vyrobiť košíky z pedigu, Lucia Zvarová robila ukážku tkania na krosnách, Denisa Parobeková a Kristína Plichtová pomáhali deťom vyrábať šperky, Oľga Mareková učila paličkovanie a vyšívaniu zasväcovala Viktória Dovalová. Záver tohto podujatia sme ukončili klenovským tancom Tá Mariška.

    O tento zaujímavý program sa postaral tím v zložení: Stanislava a Jaroslav Zvarovci, členka o. z. Rodon Milada Kochanová, s absolventmi Ivana Dovalová, Peter Brádňanský a Pavel Vančík.

    Tento deň ostal v pamäti nielen nás organizátorov, ale aj našich návštevníkov, čomu nasvedčuje aj pozvanie na tvorivé remeselné dielne v ZŠ P. E. Dobšinského pre návštevu z Českej republiky 19.5.2010.

    Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým ktorí nám pomohli pripraviť tento zaujímavý deň a to: MŠ Karola Pajera, ZŠ V. Mináča, Gemerskému sociálnemu podniku, Michalovi Dovalovi, p. Radičovi, všetkým našich mladým majstrom a celému organizačnému tímu.

Mgr. Stanislava Zvarová