Deň filmu a divadla

Milí priaznivci filmu a divadla, srdečne Vás v mene všetkých organizátorov pozývame na DEŇ FILMU A DIVADLA, 16.11.2017, do Klenovca. Už 6. krát organizujú o. z RODON Klenovec, Obec Klenovec, Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote podujatie  na počesť 2. slovenského filmu Strídža spod Hája, ktorý v Klenovci natočili a v roku 1922 uviedli klenovskí filmári Barto a Jamriška. Gemersko – malohontské osvetové stredisko,  v rámci projektu Takto vidím ja, realizuje filmové tvorivé dielne pre deti a získava tak mladých zanietencov pre filmovú tvorbu. Dňa 16.11.2017 tak Kultúrny dom v Klenovci ožije filmom a divadlom. Program podujatia začína už od 9:00 prezentáciou a výstavou, dostupnými materiálmi a informáciami o filme Strídža spod Hája. Od 9:30 je pre študentov stredných škôl pripravená beseda,  s filmovým režisérom a scenáristom Rastislavom Borošom. Od 10:00 lektorka Jaroslava Jelchová bude prezentovať žiakom ZŠ 1. – 3. ročník Filmový kabinet deťom , projekt Asociácie slovenských filmových klubov. Od 13,00 Rastislav Boroš pokračuje s mladými filmármi v tvorivej dielni a od 14:00 našu Materskú školu v Klenovci navštívi Šašo Fifo, Vierka a začarované prasiatka – TOUR 2017. Od 17:00 pozývame širokú verejnosť na prezentáciu audiovizuálnej tvorivej dielne, v rámci projektu Gemersko – malohontského osvetového strediska Takto vidím ja, s koordinátorkou projektu Kristínou Lendvorskou. V tento predvečer uvedieme krátky študentský film Koriny Slatinskej z Klenovca Hŕstková polievka a ďalšie úspešné filmy z regiónu. Záver podujatia bude patriť divadelnému predstaveniu Lekárske tajomstvo, v podaní Divadla J. G. Tajovského zo Zvolena. Vstupné na divadelné predstavenie je 3,00 €, predpredaj vstupeniek je v KD v Klenovci, v pracovných dňoch. Podujatie realizujeme s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. Autori a koordinátori projektu Jaroslav a Stanislava Zvarovci, sa tešia na Vašu účasť.