Stretnutie Heligonkárov

V Kultúrnom dome Kokave nad Rimavicou sa dňa: 4 júla 2021 uskutočnilo už po 23 krát  uskutočnilo stretnutie Heligonkárov. Zúčastnili sa ho heligonkári z rôznych miest a obcí Slovenska, a  nechýbali ani naši heligonkári z FS Vepor z Klenovca : Ján Kožiak, Ján Kožiak…

Žiarové pohrebisko –pamätník Kyjatice

Otvorenie turistickej sezóny na Žiarovom pohrebisku – pamätníku v Kyjaticiach sa uskutočnilo dňa 02. Júla 2021. Po príhovoroch v kultúrnom programe zaspievali sólistky speváčky FS Vepor z Klenovca Mgr. Stanislava Zvarová a Lucia Zvarová a na heligónke zahral Adam Valaskai. V priestoroch žiarového pohrebiska Kyjatickej kultúry…

OD KOLÍSKY PO SVADBU

Podpora činnosti folklórnych kolektívov DFS Zornička, DFS Mladosť a FS Vepor v obci Klenovec Aj keď sme už nedúfali, že sa nám podarí projekt zrealizovať, autori programu spolu s účinkujúcimi (členmi folklórnych súborov) pripravili tanečno – hudobno – spevné dielo pod…

Od Kolísky po svadbu

Už v túto nedeľu 27.6.2021 o 16:00 Vás pozývame do kultúrneho domu v Klenovci, na premiéru programu Od Kolísky po svadbu.Program vznikol na základe projektu Podpora činnosti folklórnych kolektívov DFS Zornička, DFS Mladosť, FS Vepor v obci Klenovec, ktorý z…