42. ROČNÍK GEMERSKO – MALOHONTSKÝCH FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTÍ – KLENOVSKÁ RONTOUKA 2021, JE UŽ SPOMIENKA

Rýchlo letí čas, a aj 42. ročník Gemersko – malohontských folklórnych slávností Klenovská Rontouka, je už spomienkou. Počas mesiacov máj – august 2021 sme sa snažili propagovať Gemersko – malohontské folklórne slávnosti, nielen propagačnými materiálmi, informáciami na sociálnych sieťach, či vďaka mediálnym…

POZÝVAME VÁS NA KLENOVSKÚ RONTOUKU

GEMERSKO – MALOHONTSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI – KLENOVSKÁ RONTOUKA sa pomaličky blížia. Organizátori Obec Klenovec, Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, RODON Klenovec pripravujú 13. – 15. augusta 2021,42. ročníkGemersko-malohontských folklórnych slávností v obci Klenovec. Aj…

Stretnutie Heligonkárov

V Kultúrnom dome Kokave nad Rimavicou sa dňa: 4 júla 2021 uskutočnilo už po 23 krát  uskutočnilo stretnutie Heligonkárov. Zúčastnili sa ho heligonkári z rôznych miest a obcí Slovenska, a  nechýbali ani naši heligonkári z FS Vepor z Klenovca : Ján Kožiak, Ján Kožiak…

Žiarové pohrebisko –pamätník Kyjatice

Otvorenie turistickej sezóny na Žiarovom pohrebisku – pamätníku v Kyjaticiach sa uskutočnilo dňa 02. Júla 2021. Po príhovoroch v kultúrnom programe zaspievali sólistky speváčky FS Vepor z Klenovca Mgr. Stanislava Zvarová a Lucia Zvarová a na heligónke zahral Adam Valaskai. V priestoroch žiarového pohrebiska Kyjatickej kultúry…