Letí pieseň z pier na pery

Mužská spevácka skupina a heligonkári Folklórneho súboru Vepor z Klenovca dňa 24. septembra 2021 účinkovali na podujatí „ Bystrická veselica“ v Šalgotarjáne.

Dňa 25. septembra 2021 sa zúčastnili 21. ročníka Cezhraničného festivalu netradičných hudobných nástrojov v partnerskej obci Mihálygérge v Maďarsku. Zapojili sa do varenia gastronomických špecialít keď varili Baraní perkelt s maslovými haluškami. Zúčastnili sa aj súťaži o najlepšiu domácu pálenku – II. Miesto Ján Kožiak. V pečení domácich koláčov získali ocenenie Marcela Jakabšicová, Stanislava Zvarová, Mária Kochanová a Angelika Zvarová a výstave jesenných plodov boli ocenení Eugen Matuška, ŠZŠ a MŠ a ZŠ V. Mináča Klenovec . Po súťažiach nasledoval kultúrny program v ktorom naše krásne Klenovské piesne zaspievala Mužská spevácka skupina a trio heligonkárov z Folklórneho súboru Vepor z Klenovca, Ľubomír Zvara, Ján Kožiak a Viktor Brádňanský.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a tým prispeli k zdarnému priebehu tohto ročníka, hlavne o.z. RODON Klenovec, Pekáreň Bobro Hriňová, Keľo a synovia Veľké Teriakovce.