PROPAGÁCIA FS VEPOR

   Neformálna skupina Folklórny súbor Vepor z Klenovca, realizovala projekt „Propagácia 40 ročného FS Vepor“. Projekt podporila Miestna akčná skupina z Grantového programu Región občanom – občania regiónu. Neformálna skupina vydala propagačný materiál v 4 mutáciách. Zároveň propagovala podporu Miestnou akčnou skupinou na propagačných materiáloch Galaprogramu „Utkané časom“ a na podujatiach Medové Vianoce v Mlyne vo Veľkých Teriakovciach a na predvianočnom programe „Pokoj ľuďom dobrej vôle“ v Klenovci. Finančné prostriedky boli použité vo výške 1.113,00 € na tlač 2600 ks propagačných materiálov, preklady, cestovné náklady a honorár pre ľudovú hudbu. Propagačným materiálom informujeme širokú verejnosť o činnosti FS Vepor, o obci Klenovec a Miestnej akčnej skupine Malohont. Ďakujeme za pomoc pri šírení a propagácii tradičnej ľudovej kultúry.

Jaroslav ZvarA