Kategória: Nezaradené

Tekvicové strašidielka

V dňoch 28. – 30. septembra 2018 sa konal už 18. ročník jesennej výstavy, ktorú každoročne usporadúva Obec Klenovec v spolupráci s Občianskym združením RODON Klenovec, ZŠ s MŠ V. Mináča Klenovec a ŠZŠ v Klenovci. Rodičia detí už týždeň pred realizáciou výstavy…

Letí pieseň z pier na pery

Mužská spevácka skupina a heligonkári Folklórneho súboru Vepor z Klenovca sa zúčastnili 18. ročníka cezhraničného festivalu v partnerskej obci Miháligerge. Vo varení gastronomických špecialít získali naši členovia 3. miesto. V ďalšej súťaži o najlepšiu domácu pálenku získali 1. miesto Jaroslav…

Vystúpenie heligonkárov

Heligonkári Folklórneho súboru Vepor z Klenovca sa dňa 15. septembra  2018, spoločne s Mužskou speváckou skupinou FS Vepor zúčastnili vystúpenia na  5. ročníku Slivkovej parády v Španej Doline.  V ten istý deň sa heligonkári FS Vepor z Klenovca zúčastnili vystúpenia…

Vystúpenia folkloristov cez prázdniny

DEŇ MIKROREGIONU 2018 – 15 rokov spoločne sa uskutočnil v obci Rovné dňa 12. júla 2018, v kultúrnom programe na heligónke zahrala mladá heligonkárka DFS Mladosť A. Gajdošová a zahrala ĽH Karola Radiča.   Na záver 10. ročníka detských tvorivých dielní remesiel pod…

Tvorivé dielne hudby, tanca a tradičných ľudových remesiel

Občianske združenie RODON Klenovec, vďaka úspešnému projektu Tvorivé dielne hudby, tanca a tradičných ľudových remesiel, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, 2% dane a s príspevku Národného osvetového centra, realizovalo počas letných prázdnin pre deti a mládež zaujímavé aktivity v oblasti vzdelávania…

ROZTRATENÉ ZRNKÁ

Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Soboty aj v tomto roku pokračuje vo významnom projekte  mapovania folklórnych javov v obciach na území okresov Rimavská Sobota a Revúca. Projekt vychádza z Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru – jej identifikáciu, inventarizáciu, dokumentáciu, tiež…

Sviatky folklóru po 40. krát

V dňoch 21. – 24. júna 2018 sa po 40. krát uskutočnili Gemersko – malohontské folklórne slávnosti, pod názvom Klenovská Rontouka a veríme, že naplnili očakávania všetkých milovníkov tradičnej ľudovej kultúry. Organizátori Obec Klenovec, Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, Občianske…

Nezabudni na tradičné ľudové remeslo

Organizátori: OZ RODON KLENOVEC v spolupráci s GMOS Rimavská Sobota a obcou Klenovec   Cieľ projektu:     Hlavný cieľ projektu bol naplnený: vytvorilo sa dvojdňové prezentačné a vzdelávacie podujatie pre majstrov a širokú verejnosť, ktoré sa konalo v dňoch 22.…