Silvestrovská Estráda 2023

Obec Klenovec a FS Vepor pri Obci Klenovec a RODON Klenovec Vás
pozývajú na Silvestrovskú Estrádu dňa 29.12. 2023 o 18:00 hod .Predpredaj
vstupeniek v kancelárii MKS Klenovec. Kontakt: 0904 875 368