Fašiangová zabíjačka 2024

Dňa 10. februára sa členovia FS Vepor zúčastnili Fašiangovej zabíjačky
na námestí Karola Salvu ktorú zorganizovala Obec Klenovec. Niektorí
varili kapustu alebo bielu polievku, heligonkári zahrali na heligónkach 
a zaspievali a deti z DFS Zornička zaspievali fašiangové piesne.