ZLATÁ STRUNKA 2024

Regionálne kolo postupovej súťažnej prehliadky hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka 2024, sa uskutočnilo dňa 14. apríla 2024.
Zorganizovalo ho Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja, v spolupráci s  Mestským kultúrnym strediskom v Hnúšti.
Na regionálnom kole v Hnúšti sa predstavili talenty z okresov Rimavská Sobota a Revúca. Regionálnu súťažnú prehliadku finančne podporili Národné osvetové centrum Bratislava a Banskobystrický samosprávny kraj.
Súťažnú prehliadku hodnotila odborná porota a to v zložení:
Predsedníčka poroty Mgr. Mária Hlaváčová, muzikantka, speváčka a metodička pre folklór v Gemersko – malohontskom osvetovom stredisku v Rožňave.
Členovia poroty: Mgr. Tatiana Salajová speváčka, pedagogička, riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici,
a muzikant, spevák, vedúci Ľudovej hudby z Gočova Ing. Ondrej Hlaváč.
Súťažná prehliadka prebiehala na základe propozícií v kategóriách Ľudové hudby, sólisti inštrumentalisti, sólisti speváci a duá, spevácke skupiny.
Celoštátna súťažná postupová prehliadka je vyhlásená Národným osvetovým centrom, pod názvom Vidiečanova Habovka, ktorá patrí mladým talentom v oblasti ľudovej hudby a ľudového spevu. Súčasťou prehliadky bol aj výber sólistov spevákov na krajskú súťaž Hronsecká lipová ratolesť.

V kategórii sólisti inštrumentalisti:

Zlaté pásmo s postupom za hru na heligónke získal Jozef Marcinek z DFS
Mladosť z Klenovca.

V kategórii sólisti speváci:

Bronzové pásmo si vyspievala Danielka Rapčanová speváčka DFS Mladosť z
Klenovca.

Bronzové pásmo si vyspievala Lucia Jakabšicová, speváčka DFS Mladosť z
Klenovca

V kategórii spevácke skupiny:

Dievčenská spevácka skupina DFS Zornička získala – strieborné pásmo.

Všetkým účinkujúcim, ich vedúcim, ako aj ich rodičom ďakujeme za uchovávanie tradičnej ľudovej kultúry a želáme veľa úspechov pri ďalšej činnosti.

Krajská súťaž Vidiečanova Habovka“ sa uskutoční dňa 27.04.2024 vo Veľkom Krtíši. Našim postupujúcim želáme veľa úspechov.