Jánošík na Vepri 2024

V sobotu 18. mája 2024 i keď z rána nebolo pekné počasie, aj tak kroky niektorých odvážlivcov opäť zamierili na najkrajšie miesta nášho chotára, do sviežich lesov pod bralom Klenovského Vepra. Naviedol ich tam XIII. ročník podujatia Jánošík na Vepri, ktoré si už okrem Klenovčanov stihlo získať obľubu aj medzi obyvateľmi iných obcí v širšom okolí.
Vďaka úsiliu organizátorov zo štátneho podniku Lesy SR – OZ Rimavská Sobota, Lesnej správy Klenovec, OZ RODON Klenovec, Obce Klenovec a Milana Medveďa z Rimavských Zalužian účastníkov podujatia okrem voňavého povetria a ďalekých výhľadov opäť čakal aj zaujímavý program.. Netrpezlivejší ranostajní návštevníci si čakanie na začiatok oficiálnej časti podujatia mohli okrem vzájomných rozhovorov skrátiť aj prehliadkou výstavy fotografií z Veporských vrchov z predchádzajúcich ročníkov podujatia. Pre návštevníkov bola pripravená výstava dobových militárii a uniforiem z obdobia SNP, ktorú pripravili členovia Klubu vojenskej histórie Krasnogvardejci Košice.. O 10.00 hod zaznela Klenovská hymna a účastníkov krátkym príhovorom oficiálne privítal na podujatí Ing. Pavel Trnavský. Po vystúpení heligonkárov z FS Vepor sa historik Mgr. Viktor Brádňanský vrátil k vojnovým udalostiam z pred 80 rokov. Zdôraznil, že Slovenské národné povstanie a následný prechod východného frontu 2. svetovej vojny cez naše územie väčšina miestnych obyvateľov nevníma len prizmou veľkých politických dejín krajiny, ale sú pre nich súčasťou vlastnej rodinnej histórie poznávanej cez konkrétne spomienky predkov. Práve potreba zachytiť odzrkadlenie vojnových udalostí v bezprostrednom prežívaní priamych účastníkov ho viedli k využitiu metódy orálnej histórie pri príprave zaujímavej výstavky o priebehu Povstania z pohľadu dospievajúceho mladíka žijúceho na kolešni na svahoch Klenovského Vepra. Dôstojným zakončením pripomienky 80. výročia SNP a celej oficiálnej časti podujatia bolo položenie venca k pamätnej tabuli starostkou Obce Klenovec Mgr. Katarínou Pribilincovou.
Potom už účastníkov čakal výstup na kótu 1338 m n. m.. Nakoľko sa počasie upravilo nenútilo do náhlenia, a tak pri vychádzke k Jánošíkovi na vrchole Klenovského Vepra mohol každý turista voliť tempo podľa vlastných síl, do vôle pookriať v lone prírody a prispôsobiť čas návratu lačnosti vlastného žalúdka. Na poslednú spomenutú nemoc ho v základnom tábore pod Vartou čakala celá paleta liekov: guľáš, kapustnica, a držky. Chvályhodné nóvum na strane organizátorov ročníka predstavovalo aj servírovanie stravy s využitím veľmi praktických a ekologických recyklovateľných misiek a pamätných lyžíc s logom Jánošík na Vepri – Klenovec. A tak sa už teraz tešíme, čím nás prekvapia o rok. Dúfajme, že sa v máji 2025 opäť všetci uvidíme na. XIV. ročníku podujatia Jánošík na Vepri !