RONTOUKA VŠETKÝMI ZMYSLAMI

Gemersko – malohontské osvetové stredisko – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja, Obec Klenovec v spolupráci s o. z. RODON Klenovec zorganizovali 17. mája 2024 v Dome osvety v Rimavskej Sobote prezentáciu projektu Gemersko – malohontské folklórne slávnosti – Klenovská Rontouka – 45. ročník, pod názvom Rontouka všetkými zmyslami.

Podujatie sa realizovalo v čase Turičných, Svätodušných sviatkov a tak si folkloristi pripomenuli aj stavanie mája v tomto období našimi predkami. Za tónov heligóniek a spevu piesne Staviamo my máje, chlapci postavali mája pri budove Domu osvety v Rimavskej Sobote pre všetky dievčatá, ktoré máj ozdobili stužkami. Súčasťou podujatia bola prezentácia remeselných majstrov, ich tradičných remeselných výrobkov a to z Klenovca: košikár Michal Dovala, bačovský riad Milan Stieranka, šperkárka Katarnína Bencová, z Oždian, Katarína Slaninová s mydlami, z Čerenčian pán Gecko výroba hrablí, kosísk, kolovrátkov, z Hrachova pán Keder s drevenými výrobkami. Okrem remeselných výrobkov sa ponúkali ochutnávky tradičných gastronomických špecialít z regiónu, a to: Striežovskie guľky, ktoré prezentovali členky o. z. Striežovskie zvony zo Striežoviec, o.z. RODON Klenovec a členovia FS Vepor prezentovali ťahané klenovské štrúdle, harovce – boľastníky a nechýbali ani držky, každoročne ponúkané v Klenovskom dvore. Súčasťou podujatia bola výstava fotografií z predchádzajúcich ročníkov podujatia. Po zvučke slávností všetkých privítala riaditeľka GMOS Mgr. Darina Kišáková.

Rontouka všetkými zmyslami ponúkla aj vernisáž – výstavu výšiviek a diela dvoch výšivkáriek Anny Agócsovej z Hajnáčky a Miriam Szántoóvej z Rimavskej Soboty, ktoré predstavila kurátorka výstavy Mgr. Anetta Cvachová. Aktivity, scénické a sprievodné aktivity projektu predstavili jednotlivý autori, organizátori a tak nechýbal ani riaditeľ MKS Jaroslav Zvara z Klenovca, ktorý predstavil, čo na Rontouke budú môcť návštevníci ochutnať. Gemersko – malohontské osvetové stredisko prezentovalo film z cyklu Po stopách nositeľov tradícií o majstrovi ÚĽUV Milanovi Stierankovi – Bačovský riad, ktorý predstavila odborná pracovníčka Kristína Lendvorská. Zároveň predstavila tvorivé dielne, ktoré budú môcť návštevníci slávností v Klenovci vyskúšať. Dramaturgiu slávností predstavila dramaturgička podujatia, odborná pracovníčka pre folklór Mgr. Stanislava Zvarová. Na záver prezentačného – propagačného podujatia pozvala starostka obce Klenovec Mgr. Katarína Pribilincová, všetkých priaznivcov folklóru na 45. ročník Gemersko – malohontských folklórnych slávností Klenovská Rontouka do obce Klenovec a poďakovala všetkým spolupracovníkom, realizátorom, účinkujúcim.
V programe účinkovali: Dušan Ceber, fujarista z FS Rimavan z Rimavskej Soboty, DFS Hájiček a FS Háj z Rimavskej Soboty, ľudová hudba s primáš Vratko Mančuška s ĽH , FS Vepor z Klenovca – ženská spevácka skupina, mužská spevácka skupina, heligonkári, sólisti tanečníci Lucia Zvarová a Tomáš Husár, ľudová hudba s primášom Jánom Deme a Folklórna skupina Lieščina z Rimavskej Soboty. Na záver sa tancovala Rontouka – párový tanec pre všetkých.


Jaroslav Zvara, riaditeľ MKS Klenovec