POKOJ ĽUĎOM DOBREJ VÔĽE

   Pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov sa v Klenovci dňa 11.12.2011 uskutočnil program pod názvom „Pokoj ľuďom dobrej vôle“. Program sa niesol v znamení pokoja a predvianočnej nálady. Úvodného slova sa ujala starostka obce Mgr. Zlata Kaštanová, ktorá vo svojom sviatočnom príhovore zaželala všetkým obyvateľom Klenovca pevné zdravie a pokoj v rodinnom kruhu. S príhovormi už tradične vystúpili aj senior Rimavského seniorátu ECAV Mgr. Dušan German a kazateľ Bratskej jednoty baptistov v Klenovci Mgr. Peter Orvoš. Obidva príhovory poukázali na to, že Vianoce sú nie len sviatky radosti a hojnosti, ale aj zamyslením sa nad zmyslom vianočných sviatkov v živote súčasného človeka. V programe vystúpili cirkevné spevácke zbory: Spevácky zbor ECAV a zbor Bratskej jednoty baptistov. Večer pokračoval folklórnym pásmom v ktorom sa Goralským tancom prezentoval Detský folklórny Mladosť. Folklórny súbor Vepor z Klenovca sa predviedol „po Terchovsky“. Fujaristi z Rožňavy vystúpili za hovoreného slova p. Geržu. Svojím spevom spestrila večer aj Ivanka Nemčoková z Rožňavy. V programe nemohli chýbať: Detský folklórny súbor Zornička a ženská a mužská spevácka skupina FS Vepor. Najzábavnejším pre obecenstvo bol Kadlubský Betlehem, ktorý nacvičil Ján Kožiak z Rimavského Brezova s rodinou. Záverečné vystúpenie patrilo hosťom z družobnej obce Mihálygerge z Maďarska, ktorým osobne poďakovala Mgr. Stanislava Zvarová, za spoluprácu pri realizácii projektu Folklór bez hraníc, podporeného Nadáciou otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation, ktorého prezentácia sa realizovala v rámci sprievodných aktivít tohto podujatia. Poďakovanie patrilo všetkým, ktorí skrášlili priestory kultúrneho domu, na ktorom sa podieľala MŠ Karola Pajera, ZŠ V. Mináča, ŠZŠ a ďalší. Príjemným prekvapením bol aj živý betlehem o ktorý sa postarali najmenší žiaci zo ZŠ V. Mináča. Sviatočným večerom, ktorý pripravili manželia Zvarovci sprevádzala Marianna Resutíková. Všetci účinkujúci sa rozlúčili s obecenstvom vianočnou piesňou „Daj boh šťastia …“.

Denisa Parobeková, (foto: Imrich Garlaty)