MIKULÁŠ OPÄŤ V KLENOVCI

   Znova po roku zavítal do našej obce Mikuláš so svojím sprievodom anjelmi a čertom. Rozdával deťom sladkosti po uliciach Klenovca, kde ho už netrpezlivo čakali spolu s rodičmi. Niektoré deti sa nebáli čerta ani Mikuláša, no iné na neho pozerali s údivom, povedali mu aj básničku, za čo dostali sladkú odmenu. Po porozdávaní sladkostí v jednotlivých uliciach Mikuláš zapálil na Námestí Karola Salvu „Vianočný stromček a ozdoby“ a pokračoval vo svojej ceste do ďalšej obce robiť deťom radosť. Mikuláš ďakuje Obci Klenovec, Občianskemu združeniu RODON Klenovec a DFS Mladosť za sladkosti a pomoc pri uskutočnení tejto peknej a deťmi očakávanej akcie.

           Denisa Parobeková