Autor: FS Vepor

MUZIČKZ AJ TENTO ROK V KLENOVCI

   Občianske združenie RODON a Obec Klenovec spolu s Folklórnou úniou na Slovensku a Národným osvetovým centrom v Bratislave, organizujú aj v tomto roku tvorivé dielne mladých muzikantov, pod názvom MUZIČKY. Uskutočnia sa už tradične v obci Klenovec,od 23. –…

DFS MLADOSŤ Z KLENOVCA NA 57. ROČNÍKU FF VÝCHODNÁ

   1. – 3. júla 2011 sa konal    57. ročník vrcholnej prehliadke tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku – Východná 2011. V programe Talenty sa prezentoval aj náš Detský folklórny súbor Mladosť z Klenovca a to sólo spevom Lucie Zvarovej,…

MUZIČKY – DTK 2011

   Folklórna únia na Slovensku a Národné osvetové centrum, Bratislava, Občianske združenie RODON Klenovec a Obec Klenovec spolupracovali na príprave IX. ročníka medzinárodnej tvorivej dielni MUZIČKY – DTK 2011. V dňoch 23. – 27. augusta 2011 sa v Klenovci stretli…

MÁJOVÉ ÚSPECHY FOLKLORISTOV

Súťaž detských choreografií    Banskobystrický samosprávny kraj a Hontiansko – Ipeľské osvetové stredisko usporiadalo dňa 6. Mája 2011 v Kokave nad Rimavicou krajskú súťažnú prehliadku choreografií detských folklórnych súborov. Na túto súťažnú prehliadku postúpil z regionálnej súťažnej prehliadky okresov Rimavská…

SÚŤAŽ CHOREOGRAFII ĽUDOVÉHO TANCA

   V Mestskom kultúrnom stredisku v Hnúšti sa vo štvrtok 14. apríla 2011 konala súťaž v choreografii ľudového tanca detských folklórnych súborov. DFS Zornička sa predstavil s detskými hrami “Na pažiti” a získali bronzové pásmo. DFS Mladosť sa predstavil s…

ČINNOSŤ FOLKLÓRNYCH KOLEKTÍVOV V ROKU 2010

   Členovia folklórneho súboru Vepor, detských folklórnych súborov Mladosť a Zornička sa v priebehu roku 2010 zúčastnili 129 Vystúpení. Naši najmladší folkloristi z detského folklórneho súboru Zornička sa zúčastnili 14 vystúpení a to hlavne pri domácich akciách, ako Deň matiek,…

SILVESTROVSKÁ ESTRÁDA 2010

  Záver roka v Klenovci už tradične patrí     Silvestrovskej estráde – SILVESTRÁDE. Tak tomu bolo i na sklonku roku 2010, keď sa členovia folklórneho súboru VEPOR už po 14. krát stretli a pripravili v poradí 34. Silvestrovskú estrádu…

MUZIČKY – 8. ROČNÍK TVORIVÝCH HUDOBNÝCH DIELNÍ MLADÝCH MUZIKANTOV V KLENOVCI

   Po ôsmy krát sa v Klenovci v čase od 16. – 21. augusta 2010 realizovali medzinárodné tvorivé hudobné dielne mladých muzikantov Muzičky, v rámci Dní tradičnej kultúry na Slovensku. Projekt podporila Nadácia Dexia banka Slovensko. Tvorivé dielne Mužičky sú…