Postup na Hronseckú lipovú ratolesť

Milí účastníci Zlatej strunky 2021, tak ako sme sľúbili, že okrem nášho regionálneho kola, sme súťažiacich posunuli aj do výberu na krajskú súťaž Hronsecká lipová ratolesť, ktorú organizujú Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici a Obec Hronsek. Výsledky nám prišli…

ZLATÁ STRUNKA 2021

Gemersko-malohontské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja uskutočnilo v týždni od 26. apríla do 2. mája 2021 regionálnu online súťaž detských sólistov spevákov ľudových piesní ZLATÁ STRUNKA 2021. Gemersko-malohontské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja uskutočnilo…

V Klenovci postavili v poradí 32.máj

V Klenovci už tradične 30. apríla, v posledný aprílový deň, sa na Námestí Karola Salvu stavia spoločný máj pre všetky dievčatá. Ani tohto roku to nebolo inak, na tento zvyk sa nezabudlo. Netradičná situácia nás však prinútila k netradičnému stavaniu…

Jaroslav Zvara: Mojimi očami

V uplynulých dňoch oslavoval okrúhle životné jubileum Jaroslav Zvara, náš vynikajúci spolupracovník z Klenovca. Okrem neúnavnej kultúrno-osvetovej práce a záchrane kultúrneho dedičstva sa Jarko Zvara rád prechádza s fotoaparátom a zachytáva tak jedinečné pohľady zo svojho prostredia. Na počesť okrúhlych…