TVORIVÉ DIELNE VEĽKONOČNÝCH VAJÍČOK

   V stredu 4. apríla 2012 zorganizovalo Miestne kultúrne stredisko pri obecnom úrade v Klenovci v spolupráci s Gemersko-malohontským osvetovým strediskom v Rimavskej Sobote a Občianskym združením RODON v Klenovci, tvorivú dielňu v maľovaní a zdobení veľkonočných vajíčok pod vedením…

FAŠIANGY „PO KLENOVSKY“ S FS VEPOR

   Čas od Troch kráľov až do Popolcovej stredy vždy patril fašiangom, bujarej nálade a zábave. Ľudia sa obliekali do masiek, ktoré okrem zábavnej funkcie mali aj ochranný význam (mali ľudí ochrániť pred pôsobením negatívnych síl). V minulosti sa počas…

KLENOVSKÁ ROZLÚČKA S FAŠIANGAMI

    Fašiangové obdobie je obdobím plným zábav, veselosti, maškarných pochodov či plesov. Začína sa na Tri krále a končí popolcovou stredou. Vyvrcholením fašiangových sviatkov bol posledný utorok 21. februára, pred popolcovou stredou tzv. posledná muzika, kedy sa zvyčajne pochovávala aj…

VYSTÚPENIA FOLKLÓRNYCH SÚBOROV V ROKU 2011

   Členovia folklórneho súboru Vepor a detských folklórnych súborov Mladosť a Zornička z Klenovca, sa v priebehu roku 2011 zúčastnili 122 vystúpení. Naši najmladší folkloristi z detského folklórneho súboru Zornička sa zúčastnili 10 vystúpení a to hlavne pri domácich akciách,…

STRETNUTIE S REMESLOM

     Stretnutia s remeslom sa stávajú neodmysliteľnou súčasťou rozvíjania kultúrneho dedičstva, a preto dňa 22. februára 2012 (na pirohovú stredu) pripravilo Miestne kultúrne stredisko pri Obecnom úhrade v Klenovci tvorivé dielne remesiel pre deti s detského folklórneho súboru Zornička. Akcia…